INTENSE mobilnie, czyli szybko, <br> łatwo i zawsze w zasięgu ręki!
INTENSE mobilnie, czyli szybko,
łatwo i zawsze w zasięgu ręki!

INTENSE Mobile zapewnia stały dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie poprzez nowoczesne aplikacje: webową (dostępną z każdej przeglądarki Internetowej) oraz mobilną (współpracującą z systemem Android i iOS). Dzięki temu Platforma INTENSE jest w stanie usprawnić i ułatwić obsługę dowolnych procesów biznesowych. 

App Store Google Play

12 lat

doświadczenia w produkcji systemów do zarządzania procesami

3 lata

środowiska pracy: przeglądarka www, Android, iOS

1

system, tysiące scenariuszy zastosowań

24h

na stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej  

Stwórz aplikację dopasowaną do potrzeb Twojej firmy
– Kreator aplikacji mobilnych

Moduł INTENSE Mobile to unikalne, elastyczne narzędzie mobilne, które pozwoli Ci stworzyć aplikację taką jakiej potrzebujesz. Sam zdecydujesz jakie procesy będzie wspierać, jaki będzie jej wygląd, menu czy kolorystyka.

Konfigurator pozwala na dostosowanie aplikacji do specyfiki działania danej firmy, charakteru działalności, przeznaczenia oraz potrzeb konkretnych użytkowników.

Jeden konfigurator, a wiele interfejsów!

INTENSE Mobile daje możliwość stworzenia pakietu narzędzi mobilnych oraz zaprojektowania aplikacji na smartphone lub na portal webowy. Sam możesz zdecydować czy wygląd i zawartość będą jednakowe czy różne w zależności od interfejsu.

To klient decyduje czy będzie to jedna aplikacja do wielu zastosowań, czy też kilka oddzielnych aplikacji spełniających różne zadania.

Aplikacja INTENSE Mobile zapewnia
 • stały dostęp do listy zadań;
 • lepszą komunikację z pracownikami i klientami – możliwość komentowania spraw na bieżąco poprzez aplikację;
 • prostą i szybką weryfikację statusu i postępów sprawy;
 • możliwość akceptacji kosztów/zatwierdzania wniosków w dowolnym miejscu i czasie;
 • dostęp do mobilnego archiwum dokumentów (łatwy dostęp do danych, szybkie wyszukiwanie informacji, uporządkowanie dokumentacji);
 • wygodną pracę z załącznikami (możliwość dodawania załączników bezpośrednio poprzez zdjęcia wykonane aparatem telefonu, podpinanie załączników jako linki do plików w chmurze, kategoryzacja dołączanych plików, szybki podgląd plików zarówno w portalu jak i w aplikacji mobilnej);
 • sprawny przebieg procesów poprzez automatyczne generowanie dokumentów, sporządzanie wydruków, przejrzysty widok historii sprawy, rozbudowany system powiadomień i alertowania.
Aplikacja INTENSE Mobile zapewnia
Aplikacja może wspierać różnego rodzaju obszary działalności przedsiębiorstwa
 1. Administracja – łatwy dostęp do dokumentacji, szybki sposób rejestracji dokumentów i powiadomień.
 2. Księgowość – usprawnienie procesu dekretacji i akceptacji faktur.
 3. CRM – dostęp do danych klienta, przygotowywanie ofert, zamówień, pełna obsługa procesu przed- i posprzedażowego.
  Zarządzanie projektami – harmonogramowanie, zlecanie zadań i weryfikacja postępów realizacji, rejestracja i obieg dokumentacji projektowej.
 4. Transport i logistyka – planowanie zadań, weryfikacja stanów magazynowych, automatyczne powiadomienia.
 5. Serwis – rejestracja, obieg zgłoszeń serwisowych, automatyczne alerty i powiadomienia, weryfikacja postępów sprawy.
 6. Produkcja – zarządzanie dokumentacją, kontrola i raportowanie stanu produkcji, zleceń pracowników.
 7. Marketing – organizacja eventów i kampanii marketingowych, rejestracja uczestników, harmonogram wydarzenia, ankieta satysfakcji, powiadomienia o zmianach.
 • Aplikacja może wspierać różnego rodzaju obszary działalności przedsiębiorstwa
Jedno narzędzie - wiele możliwych zastosowań
Przykłady zastosowań dotychczas stworzonych przez nas aplikacji:

Aplikacja do obsługi zgłoszeń serwisowych

Jest to jedna z pierwszych aplikacji jakie powstały w Intense Group. Dzięki tej aplikacji pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi Klientami i Partnerami. W ten sposób Klienci mają narzędzie do rejestracji zgłoszeń dotyczących zapytań, problemów czy rozwoju systemu, a my jesteśmy w stanie szybko zareagować na każde zgłoszenie. W aplikacji automatycznie tworzy się baza spraw powiązanych z danym Klientem czy Partnerem, dzięki czemu w każdym momencie można sprawdzić status sprawy, termin realizacji czy opis proponowanego rozwiązania.

Dzięki możliwości komentowania zgłoszeń i dołączenia załączników do każdej sprawy, automatycznie tworzy się historia korespondencji oraz proces obiegu od rejestracji przez realizację, weryfikację i archiwizację. 

 • Jedno narzędzie - wiele możliwych zastosowań
 • Jedno narzędzie - wiele możliwych zastosowań

Aplikacja do dekretacji i akceptacji faktur

Proces obiegu faktur w firmie często jest zbyt długi. Niejednokrotnie zdarza się, że dokument zatrzymuje się na jakimś etapie, gdyż na przykład osoba odpowiedzialna za ten dokument nie ma dostępu do komputera i nie może wykonać swojego zadania. Elektroniczna akceptacja czy dekretacja faktury są czynnościami, które mogłyby zostać zrealizowane poprzez smartfona, gdyby tylko operator miał taką możliwość.

Powyższa aplikacja pozwala na zapoznanie się z dokumentem w każdym miejscu i czasie oraz na podjęcie decyzji o jego akceptacji lub jej braku. Na formularzu dokumentu widoczne są podstawowe informacje, skan załącznika, cały proces obiegu dokumentu oraz historia korespondencji. Taki sposób pracy z dokumentem jest z pewnością dużo bardziej wygodny dla użytkownika.

 • Mobile
 • Mobile
 • Mobile

Aplikacja CRM (proces ofertowania, zamawiania i reklamacji)

Przykład aplikacji B2B, pozwalającej na składanie zapytań ofertowych przez klientów. Klient szybko i łatwo, za pomocą mobilnego formularza, może utworzyć zapytanie ofertowe, a następnie wysłać dokument do określonego pracownika, dzięki czemu realizowany jest proces przygotowywania oferty. Na każdym etapie klient może śledzić przebieg sprawy. Po zaakceptowaniu oferty automatycznie generowane jest zamówienie, o którego statusie informowany jest na bieżąco klient. Po realizacji procesu sprzedaży klient ma możliwość utworzenia reklamacji do zamówienia. Wówczas dokument trafia od razu do osób odpowiedzialnych za reklamacje. W kolejnym etapie następuje weryfikacja zasadności reklamacji i niezwłoczne poinformowanie klienta o toczących się działaniach zmierzających do wyjaśnienia zgłoszonych problemów. Po zakończeniu sprawy klient otrzymuje powiadomienie o decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji. Klient przez cały czas ma dostęp do bazy swoich ofert, zamówień i reklamacji.

Na podstawie zarejestrowanych dokumentów firma może tworzyć raporty dotyczące przebiegu procesu, czasu jego trwania, analizować sprzedaż w kontekście danego klienta lub jego opiekuna. Wszystkie informacje o kliencie są dostępne w jednym miejscu, którym jest historia kontaktu z klientem, zamówień, płatności.

 • Mobile
 • Mobile
 • Mobile

Aplikacja wspierająca zarządzanie projektami

W stworzonej przez nas aplikacji klient obsługuje projekty związane z realizacją nowych inwestycji. W pierwszym etapie inicjowania projektu do obiegu trafia formularz akceptacji. Jeżeli decyzja jest pozytywna, wówczas automatycznie generowana jest karta projektu. Jest to podstawowy, bardzo rozbudowany dokument zawierający szereg informacji o projekcie: czas trwania, rodzaj inwestycji, ryzyka, osoby w projekcie, harmonogram, powiązane zadania, zasoby.

Do karty projektu powstaje wiele innych powiązanych dokumentów, takich jak: protokoły, umowy, faktury, pisma, notatki. Dzięki temu cała dokumentacja projektowa jest odpowiednio posegregowana i zgromadzona w jednym miejscu. To znacznie ułatwia wyszukiwanie informacji, śledzenie postępów realizacji oraz komunikację z zespołem projektowym. 

 • Mobile
 • Mobile
 • Mobile

Aplikacja kadrowa do rejestracji i akceptacji wniosków urlopowych i delegacji

Pracownik jeszcze w trakcie trwania delegacji może przygotować elektroniczny dokument. Wystarczy podpiąć zdjęcia wszystkich rachunków i faktur, wypełnić podstawowe informacje o terminie, celu  i miejscu delegacji i już można wysłać delegację do akceptacji przełożonego. Następnie delegowany otrzymuje powiadomienie o możliwości rozliczenia delegacji.

Jeszcze prościej przebiega proces wniosku urlopowego: pracownik wprowadza wniosek, na podstawie synchronizacji z systemem kadrowym może wyświetlić się informacja o pozostałej ilości dni urlopowych do wykorzystania. Na formularzu pracownik wypełnia rodzaj urlopu, terminy oraz wskazuje osobę zastępującą, następnie dokument trafia do wiadomości osoby zastępującej i akceptacji przełożonego. Formularze jak i przebieg procesów są stosunkowo proste, dlatego swobodnie można te czynności wykonać w dogodnym dla operatora momencie, za pomocą aplikacji mobilnej, bez konieczności logowania się do programu na komputerze.

 • Mobile
 • Mobile
 • Mobile

Aplikacja do zarządzania odczytami z liczników

Rejestracja kartotek liczników, okresowe przeglądy, wprowadzanie odczytów z liczników, baza powiązanych umów, rozliczanie opłat na najemców.

 • Mobile
 • Mobile

Aplikacja do rejestracji zadań związanych z zarządzaniem sprzętem

Zlecanie zadań związanych z przekazywaniem sprzętu, rejestracja protokołów zdawczo-odbiorczych wraz z dokumentacją zdjęciową, okresowe przeglądy sprzętu i serwisowanie.

 • Mobile
Skontaktuj się z nami aby dowiedziec się więcej lub rozpocząć współpracę
Zainteresowała Cię nasza oferta?