Aktualności
INTENSE Group na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

INTENSE Group na XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie restrukturyzacją. Przedsiębiorstwo i gospodarka w obliczu kryzysów" - Krynica 2023

20.10.2023

Mamy przyjemność ogłosić, że INTENSE Group będzie partnerem XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie restrukturyzacją. Przedsiębiorstwo i gospodarka w obliczu kryzysów", która odbędzie się w dniach 25-27 października 2023 roku w malowniczej Krynicy Zdroju. Wydarzenie jest organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

BIZNES BLIKO NAUKI ORAZ NAUKA BLISKO BIZNESU

Tegoroczna edycja konferencji "Zarządzanie restrukturyzacją. Przedsiębiorstwo i gospodarka w obliczu kryzysów" będzie skoncentrowana na analizie zawirowań gospodarczych, takich jak kryzys globalny wywołany pandemią COVID-19, czy kryzys związany z wojną na Ukrainie. Oba te zdarzenia miały ogromne skutki w sferze ekonomicznej, politycznej i społecznej.

CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA REMEDIUM NA KRYZYS

Z punktu widzenia przedsiębiorstw, mądrą odpowiedzią na wszelakie turbulencje gospodarcze może być zwiększenie efektywności i elastyczności m.in. poprzez cyfryzację procesów. Powyższy temat pozwoli zgłębić nasza prezentacja, pt. "Wzrost efektywności, zwinności i konkurencyjności MŚP dzięki cyfryzacji i automatyzacji z wykorzystaniem narzędzi typu low-code/no-code".

Nasza prelekcja będzie częścią panelu praktyków pt. „Pragmatyka restrukturyzacji – procesy cyfryzacji i automatyzacji w działalności MŚP”. Podczas wystąpienia przedstawimy wyniki badań projektu INTENSE Group: „INTELIGENTNA PLATFORMA INTENSE BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów”.

Badania zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

•    poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw
•   działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka wiedzy REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt przedstawia podjęte przez nas kroki w kierunku cyfryzacji i automatyzacji w coraz bardziej popularnym obszarze aplikacji mobilnych. System low code/no-code, który zaprezentujemy powstał właśnie w odpowiedzi na potrzebę wysokiej elastyczności.

MŚP MAJĄ SZANSĘ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI

Dzięki temu niezwykle plastycznemu modelowi aplikacji obsługującej zarządzanie i automatyzowanie procesów przedsiębiorstw, zagrożenia można często przeobrazić w szanse, czy też ograniczyć skutki materializacji ryzyka. Platforma typu low-code/no-code pozwala na budowanie aplikacji biznesowych bez udziału programistów, co sprawia, że finansowa bariera wejścia została znacznie obniżona i na taką inwestycję mogą sobie pozwolić już nie tylko duże organizacje.

Zapraszamy do wysłuchania naszych prelegentów: Anny Gnyli, Dyrektor Konsultingu oraz Marka Jurkowskiego, Wiceprezesa Zarządu i CSO INTENSE Group.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie restrukturyzacją. Przedsiębiorstwo i gospodarka w obliczu kryzysów." Do zobaczenia w Krynicy Zdroju!

Więcej informacji na stronie organizatora konferencji

Zespół INTENSE Group