Aktualności
Konferencja INTENSE Group: nowości i inspiracje dla partnerów

Konferencja INTENSE Group: nowości i inspiracje dla partnerów

03.11.2023

Za nami już kolejna, wspaniała konferencja z Partnerami INTENSE Group. Tegoroczne wydarzenie odbyło się 27 października 2023 roku w Krakowie, w Q Hotelu Plus Kraków. 

To było dla nas niezwykle ważne spotkanie, dedykowane firmom współpracującym z INTENSE Group w zakresie sprzedaży i wdrożeń Platformy INTENSE, zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami kraju.

MOBILNOŚĆ, NOWE TECHNOLOGIE, BEZPIECZEŃSTWO

Nasi eksperci z ogromnym zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, prezentując różnorodne zagadnienia w 15 dynamicznych prelekcjach. Konferencja obejmowała pięć bloków tematycznych:

 • Aplikacja mobilna INTENSE Mobile App 
 • Nowe technologie 
 • Zastosowania Platformy INTENSE 
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy 
 • Sprzedaż i dalszy rozwój 

Wśród prezentowanych zagadnień znalazły się m.in.: 

 • Zwinny magazyn, czyli możliwość identyfikacji partii towarów wraz z cechami
 • Obsługa procesów magazynowych w aplikacji webowej i mobilnej
 • Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (prezentacja INTENSE jako KSeF HUB)
 • Bezpieczeństwo Platformy INTENSE (zgodność ze standardami OWASP)
 • Czytnik kodów kreskowych i QR w aplikacji mobilnej oraz integracja z GPS
 • Planowanie pracy, zadań i terminów w kalendarzu w INTENSE Mobile App
 • Komunikator Biznesowy INTENSE dostępny w trzech interfejsach
 • Interaktywne raporty wraz z linkami do dokumentów w www i na telefonie
 • Podpis „rysikiem” – nowy dodatek INTENSE Add on DigiSign

E-PODPIS OD KIR PARTNERA KONFERECJI 

Partnerem tegorocznej konferencji była Krajowa Izba Rozliczeniowa dostawca cyfrowych rozwiązań na miarę potrzeb dzisiejszego świata. KIR oferuje m.in. cyfrowy podpis elektroniczny, który potem można wykorzystywać do podpisu dokumentów w Platformie INTENSE.
Bardzo dziękujemy przedstawicielom KIR za obecność i owocne konsultacje.

Aktualności

INTEGRACJA I DŁUGIE WIECZORNE ROZMOWY

Na zakończenie nasi goście wzięli udział we wspólnej zabawie w kręgielni Plac Nowy 1. 
Turniej kręgli dostarczył wiele emocji i pozwolił nam się nieco lepiej wzajemnie poznać.
Konferencja INTENSE Group dla Partnerów 2023 była nie tylko źródłem wiedzy, ale także okazją do nawiązania cennych kontaktów biznesowych i spędzenia czasu w inspirującym towarzystwie. Mamy nadzieję, że nowe pomysły, które zrodziły się podczas tego wydarzenia przyczynią się do dalszego rozwoju współpracy między INTENSE Group, a jej Partnerami.
Dziękujemy wszystkim Partnerom za przybycie i aktywne uczestnictwo w konferencji, do zobaczenia za rok!

Zespół INTENSE Group