Aktualności
Udział INTENSE Group w konferencji „DIGITALIZACIÓN Y NEGOCIO”

Udział INTENSE Group w konferencji „DIGITALIZACIÓN Y NEGOCIO”

14.12.2023

Dziś INTENSE Group dołączy do trwającej 2 dni konferencji Cyfryzacji i Biznesu zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet w Avila i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Konferencja będzie poświęcona obszernej tematyce cyfryzacji świata biznesu.

PRZEMIANY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Międzynarodowa Konferencja na temat Cyfryzacji i Biznesu to naukowe wydarzenie, skupiające się na dynamicznych zmianach społeczno-ekonomicznych wynikających z transformacji od społeczeństwa analogowego do cyfrowego.

Kongres ten, obejmujący różnorodne dziedziny nauki, ma na celu zgłębienie kluczowych kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem biznesu jednocześnie eksplorując nowe możliwości w dynamicznym środowisku konkurencyjnym. Konferencja stawia za zadanie zrozumienie i podkreślenie znaczenia bezpieczeństwa w procesie cyfryzacji, tworząc platformę dla wymiany wiedzy i idei w zakresie nowych technologii, modeli biznesowych i organizacji pracy.

INTENSE GROUP O TECHNOLOGIACH LOW-CODE/NO-CODE I ICH ZNACZENIU DLA BIZNESU

Podczas kongresu przedstawiciele INTENSE Group będą mieli przyjemność podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystywania technologii low-code/no-code w cyfryzacji przedsiębiorstw. Prezentacje poprowadzi Dyrektor Działu Konsultingu Anna Gnyla oraz Tomasz Suchy Dyrektor Sprzedaży. Warto wspomnieć, że technologie te mocno przybierają na znaczeniu - rynek wykorzystania platform low-code/no-code w ostatnich latach wzrastał o niemal 30%.

Tematem prezentacji będzie: „INTENSE Group o digitalizacji i automatyzacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak budować aplikacje biznesowe bez deweloperów dzięki nowoczesnym narzędziom low-code/no-code.”

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki badań projektu INTENSE Group: „INTELIGENTNA PLATFORMA INTENSE BPMS: nowatorska platforma generowania aplikacji mobilnych BPMS bez udziału programistów”.

Badania zostały dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw
  • działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka wiedzy REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

System low code/no-code, który zaprezentujemy doskonale wpisuje się w tematykę cyfryzacji przedsiębiorstw oraz bieżących przemian w ich sposobie działania i organizacji.

LOW-CODE/NO-CODE CZYLI ŚWIAT BIZNESU EWOLUUJE

Technologia low-code/no-code odgrywa ważną rolę w udoskonalaniu i napędzaniu rozwoju świata biznesu. Oferując nowatorski model tworzenia aplikacji biznesowych bez konieczności zaangażowania programistów, ta technologia wprowadza rewolucyjne zmiany w modelach biznesowych. Umożliwia ona firmom szybkie dostosowanie się do dynamicznych wymagań nowoczesnej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa.

Relatywnie niski koszt wdrożenia platform low-code/no-code obniża bariery inwestycyjne, pozwalając zarówno dużym korporacjom, jak i MŚP, korzystanie z nowoczesnych narzędzi. To narzędzie staje się kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju biznesu, otwierając drzwi do nowych możliwości oraz podkreślając bezpieczeństwo procesów w kontekście cyfrowej transformacji.

Konferencja na temat Cyfryzacji i Biznesu będzie z pewnością miejscem, gdzie eksperci i uczestnicy wymienią się spostrzeżeniami na temat wpływu technologii low-code/no-code na dzisiejszą gospodarkę, konkurencyjność organizacji, a nawet społeczeństwo.

Przeczytaj więcej o low-code/no-code

Strona internetowa konferencji jest dostępna tutaj
 

Zespół INTENSE Group