Aktualności
Zarządzaj optymalnie – nowa wersja Platformy

Zarządzaj optymalnie – nowa wersja Platformy

21.04.2016

Tym razem nowa wersja jest ukłonem w stronę niezwykle wymagającej grupy użytkowników Platformy – Administratorów systemu. Wersja 2016.1 to szereg kolejnych nowych funkcji, a także licznych usprawnień i optymalizacji.

Głównym celem projektantów było rozszerzenie istniejących funkcji konfigurowania i zarządzania systemem tak, by jeszcze bardziej usprawnić i zautomatyzować codzienną pracę administracyjną.

Jedną z kluczowych nowości zawartą w tej wersji jest zespół nowatorskich funkcji do optymalnego zarządzania bazami danych i archiwizacją informacji. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają m. in.:

  • inteligentne rozdzielanie baz danych – możliwość przechowywania danych binarnych (załączników, wiadomości e-mail wraz z załącznikami oraz obrazów raportów) w osobnej, dedykowanej bazie danych
  • wygodne przenoszenie baz pomiędzy serwerami
  • dużo krótszy czas tworzenia niezbędnych kopii zapasowych
  • automatyczną archiwizację danych binarnych w definiowalnym podziale np. informacji wyłącznie z danego roku lub wyłącznie wybranych typów dokumentów itp.
  • szybsze wyszukiwanie danych na rozbudowanych listach dokumentów
  • skrócenie i uproszczenie procesu konwersji.

Wykorzystanie tych mechanizmów poszerza bezpieczeństwo danych, jak również znacząco skraca czas ich archiwizowania.

Obszar Workflow zyskał nowe funkcje konfiguracyjne w zakresie zarządzania procesami oraz generowania dokumentów. Dzięki zmianom rozwojowym umożliwiono m. in. definiowanie wielu niezależnych warunków na przepływie, definiowanie dostępności przepływu oraz jego walidacji.

Od wersji 2016.1 Platformy możliwe jest również interaktywne podnoszenie dokumentu. Funkcja ta będzie dostępna zarówno po rozpoczęciu nowego procesu dokumentu, jak i po wygenerowaniu nowego obiektu. Dzięki tej funkcji użytkownik po kliknięciu w dokumencie w ikonkę „Rozpocznij nowy proces”, będzie mógł zdecydować czy nowo utworzony dokument ma automatycznie się otworzyć do edycji.

Opisany powyżej zakres zmian stanowi tylko część zaprojektowanych i udostępnionych funkcji. Zapraszamy do zapoznania się z listą nowości wersji 2016.1.