Aktualności
Referencje od MERITUM
Referencje od MERITUM
25.02.2016

Do naszego działu z referencjami dołączamy kolejny dokument potwierdzający duże zadowolenie z naszego wdrożenia i Platformy INTENSE. Zapraszamy do lektury.

O projekcie wdrożeniowym w Grupie Meritum pisaliśmy obszerniej już wcześniej. Po kilku miesiącach intensywnego użytkowania Platformy, przyszedł czas na podsumowanie. Poniżej fragmenty otrzymanej rekomendacji:

„Wdrożony system wprowadza naszą Firmę na kolejny poziom procesowego zarządzania. Bieżąca informacja nt. rentowności poszczególnych zadań, jak i całej firmy, widoczna struktura kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich pozwalają nam na zwrotną informację na temat optymalizacji ponoszonych kosztów.[...]

Obecnie dla wszystkich naszych kontraktów w systemie INTENSE stworzyliśmy projekty, a w ich ramach budżety. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów, praktycznie całość dokumentacji realizacji zadań jest dostępna w systemie online. Obecnie w bazie systemu mamy już wprowadzonych kilka tysięcy dokumentów.

Kierownicy mają możliwość bieżącego śledzenia struktury kosztów realizowanych przez siebie zadań i przeglądania dokumentów kontraktowych, a ponadto system w stałych, dowolnie definiowanych odcinkach czasowych, automatycznie generuje dla nich e-maile z załączonymi raportami wykonania budżetów. [...]

mgr inż. Marta Chowan, Pracownia Projektowa Meritum”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią otrzymanych referencji.