Aktualności
INTENSE Group na konferencji Synergy Days w Krakowie

INTENSE Group na konferencji Synergy Days w Krakowie

15.05.2017

20 kwietnia wzięliśmy udział w pierwszej w tym roku konferencji organizowanej przez naszego wieloletniego partnera – firmę Synergy Poland.

Krakowska konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne. Jeden dotyczył szeroko rozumianej produkcji, zaś drugi, podczas którego mieliśmy okazję wygłosić prelekcję, związany był z zarządzaniem informacją, obiegiem dokumentów i analizą danych w przedsiębiorstwach.

Wystąpienie INTENSE Group poprzedziła dyskusja panelowa, w której jednym z zaproszonych ekspertów był nasz wiceprezes Marek Jurkowski. W trakcie debaty podnoszone były w szczególności kwestie związane z wyborem odpowiednich rozwiązań klasy BPM. Zwrócono uwagę na potrzebę ich kompleksowości, możliwości samodzielnych modyfikacji i rozszerzeń, podążających za zmianami w organizacjach i prowadzeniu biznesu. Dyskutowano o szerokim zakresie różnorodnych procesów, jakie realizowane są przy pomocy systemów do zarzadzania, o możliwościach ich automatyzacji, integracji z zewnętrznymi rozwiązaniami, uwzględnieniu mobilności rozwiązań oraz bezpośredniej korelacji z warstwą raportową i analizami klasy Business Intelligence. Podkreślono, że dzięki możliwościom konfiguracyjnym, jakie udostępniają zaawansowane systemy BPM na tego typu rozwiązania warto spojrzeć w szerszej – bardziej rozwojowej perspektywie, niż wyłącznie obieg dokumentów.

Zakres omawianych zagadnień doskonale wpisywał się i niejako stanowił wstęp do naszej prelekcji. W trakcie wystąpienia, oprócz omówienia możliwości realizacji przy pomocy Platformy INTENSE wskazanych w dyskusji wymagań, przedstawiono przykład wykorzystania zaawanasowanej automatyzacji procesu obiegu pracy z wykorzystaniem mechanizmów OCR oraz szeregu algorytmów automatyzujących i optymalizujących kluczowe procesy naszych klientów. Podkreślając możliwości systemu zwróciliśmy uwagę na wybrane unikalne elementy rozwiązania – m.in. szerokie możliwości konfiguracyjne w zakresie BPM, zarządzanie projektami, budżetowanie i controlling oraz mechanizmy do integracji i wymiany danych – szynę danych INTENSE ESB.

Zapraszamy na kolejną konferencję, która odbędzie się 20 czerwca w Chorzowie. Rejestracji można dokonać na stronie organizatora: synergia-it.pl/synergy-days/chorzow-b3/rejestracja