Aktualności
INTENSE Platform - dwie premiery
INTENSE Platform - dwie premiery
08.05.2018

Za nami dwie duże premiery produktowe. Na rynek trafiła Platforma INTENSE w wersji 2018.1 oraz INTENSE Mobile 2018.1.

Miło nam poinformować o dwóch dużych premierach. Już od kwietnia w dystrybucji jest wersja 2018.1 Platformy INTENSE, natomiast w tym tygodniu udostępniliśmy nową odsłonę systemu na urządzenia mobilne i przeglądarki www - INTENSE Mobile.

Jednym z kluczowych obszarów, który doczekał się skokowego rozwoju w wersji 2018.1, jest moduł INTENSE Mobile. Głównie funkcje rozwojowe, zaimplementowane w najnowszej wersji systemu objęły m.in.:

 • Możliwość dodawania i usuwania dokumentów z poziomu interfejsu mobilnego i WWW
 • Zupełnie nowy, rewolucyjny mechanizm implementacji formularzy mobilnych i webowych – umożliwiający definiowanie nie tylko zawartości formularzy ale również ich układów – zakładek, sekcji i elastycznych mechanizmów grupowania pól
 • Umożliwienie wykonania przeliczeń wartości wyliczanych na formularzu mobilnym
 • Wykorzystanie funkcji widoczności i edytowalności pól
 • Obsługę kontrolki historii procesu - obiegu dokumentu
 • Funkcjonalność jednoczesnego dodawania wielu załączników do dokumentów
 • Możliwość uzupełniania zawartości słowników z wykorzystaniem kontrolki słowników z otwartą listą wartości
 • Znaczne poszerzenie możliwości konfiguracji rozwiązania INTENSE Mobile z poziomu Platformy INTENSE
 • Zmianę graficzną interfejsu portalu WWW

Wersja 2018.1 Platformy INTENSE to kolejne wydanie systemu znacznie poszerzające możliwości jego zastosowań, optymalizujące pracę z aplikacją i umożliwiające konfiguracje kolejnych, często nietypowych, zastosowań. Jedną z najważniejszych nowości funkcjonalnych nowej wersji są definiowalne listy dokumentów, wprowadzające rewolucyjne możliwości implementacji kolejnych konfigurowalnych elementów Platformy INTENSE. Podstawowe założenia, które nam przyświecały podczas projektowania definiowalnych list dokumentów obejmowały:

 • Umożliwienie zdefiniowania samodzielnej listy prezentującej wybrane dokumenty
 • Zapewnienie obsługi identycznych cech jakie posiadają istniejące „statyczne” listy systemu, w szczególności własne prawa, filtry, układy, akcje oraz pozycje w menu
 • Wyświetlanie dokumentów dołączonych do firmy innej niż to wynika z kontekstu logowania operatora
 • Możliwości tworzenia i prezentacji definiowalnych list w rozwiązaniu INTENSE Mobile

Nowa wersja wprowadza również szereg nowości funkcjonalnych, usprawniających pracę z Platformą INTENSE. Warto podkreślić m.in.:

 • Pobieranie danych kontrahenta z systemu GUS dostępne standardowo na karcie kontrahenta
 • Umożliwienie wysłania widomości spersonalizowanej na żądanie, bez konieczności definiowania zadania cyklicznego w module INTENSE Agent
 • Rozwój funkcjonalny oraz zmiany w mechanizmie XL API w tym
  • Dostosowanie wersji XL API do wersji 2018.1 COMARCH ERP XL
  • Obsługę eksportu pozycji not memoriałowych
  • Mapowanie tabeli płatności na korekcie automatycznej faktury kosztowej oraz pól: termin płatności i opis