Aktualności
Premiera INTENSE Platform 2019.1

Premiera INTENSE Platform 2019.1

10.04.2019

Pierwszy kwartał roku 2019 już za nami. Jego ukoronowaniem było dla nas udostępnienie wersji 2019.1 Platformy INTENSE, która swoją premierę miała 3 kwietnia 2019 r.

Wraz z wprowadzeniem nowej wersji znacznemu usprawnieniu uległo kilka kluczowych obszarów Platformy INTENSE, w tym INTENSE Mobile. Wśród wprowadzonych zmian należy wyróżnić:

  • Wprowadzenie możliwości stworzenia listy definiowalnej dla słowników, kontrahentów, pracowników, przedmiotów, projektów; 
  • Implementacja rozszerzenia, które pobiera kursy walut ze strony Narodowego Banku Polskiego (NBP) i zapisuje pobrane dane w tabeli elementów słownika "Waluty";
  • Nowe obiekty w INTENSE Mobile tj.: kontrahenci, pracownicy, przedmioty, słowniki i projekty;
  • Umożliwienie wyświetlania kontrolek Lista SQL oraz wprowadzenie pełnej obsługi kontrolek NIP, REGON, PESEL, EAN, lista definiowalna;
  • Zmiana logiki w formularzach: wprowadzono automatyczną kalkulację wartości wyliczanych.

i wiele innych.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami, które niesie za sobą INTENSE Platform 2019.1 i jednocześnie przypominamy, że nowa wersja jest nieodpłatnie dostępna dla wszystkich klientów posiadających aktywną gwarancję na system INTENSE Platform.