Aktualności
INTENSE Platform 2020.1

INTENSE Platform 2020.1

17.04.2020

Przez ostatnie miesiące, równolegle do prowadzonych projektów wdrożeniowych, realizowaliśmy szeroko zakrojone prace programistyczne, związane z przygotowaniem kolejnej wersji Platformy INTENSE. Miło nam poinformować, że jest już dostępna najnowsza odsłona systamu - wersja 2020.1 i, podobnie jak w przypadku poprzedniczek, wprowadza ona sporo nowości i usprawnień funkcjonalnych. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami.

Efektywne planowanie pracy

W wersji 2020.1 totalną metamorfozę przeszedł Inboks, który jest podstawowym elementem modułu Workflow w naszym systemie. Przede wszystkim udostępniliśmy nowy widok Inboksa, przypominający swym wyglądem tablicę kanban. Dzięki niej użytkownik ma możliwość posegregowania swoich zadań według statusów, bądź terminów realizacji. Dodatkowo, pojawiła się opcja zaplanowania swojej pracy poprzez ustawienie kolejności wykonywanych zadań. Co istotne, karty na tablicy w łatwy sposób są przeciągane, więc zadania "na dziś" mogą bardzo szybko stać się zadaniami "na jutro".

Aktualności

Wspomniane wyżej statusy zadań to również usprawnienie, które pojawiło się w Platformie wraz z nową wersją. Są one kolejnym elementem, mającym na celu usprawnienie i poukładanie pracy z zadaniami. Oprócz statusów, wraz z nową wersją, możliwe będzie nadawanie zadaniom priorytetu, kategorii oraz określanie procentu ich realizacji.

Aktualności

Profil osobisty

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z użytkowników Platformy ma swoje ulubione widoki, układy kolumn oraz kolory. Dlatego od wersji 2020.1 każdy z użytkowników systemu będzie mógł wejść na konfigurację swojego profilu, ustawić ulubione zdjęcie, zdefiniować układ tablicy kanban, nazwać dowolnie kategorie Inboksa, czy też określić co na starcie pracy z aplikacją ma się wyświetlić w pierwszej kolejności. Z tego miejsca możemy również zdecydować o tym czy i w jaki sposób system może wysyłać nam powiadomienia, których mechanizm wprowadziliśmy wraz z wprowadzeniem na rynek wersji INTENSE Platform 2019.3.

Aktualności

INTENSE Mobile - zabezpieczamy dane wrażliwe

Dzięki nowej funkcji, która pozwala na ustawienie widoczności i edytowalności załączników oraz widoczności komentarzy i historii obiegu dokumentu, możemy dostosować zakres wyświetlanych danych do uprawnień użytkownika. Podczas pracy niejednokrotnie pojawiają się dokumenty poufne, których szczegółowe dane powinny być widoczne tylko i wyłącznie dla ściśle określonej grupy osób w firmie. Dodatkowo, jeśli dokument zostanie już zweryfikowany/zaakceptowany, możemy wprowadzić blokadę możliwości usuwania załączników, aby zatwierdzone dane przez przypadek nie zostały przez kogoś zmodyfikowane.

Aktualności

Przepływy zwrotne

Zautomatyzowane zostały także przepływy zwrotne, które pozwalają na szybki zwrot dokumentu do nadawcy, bez konieczności dodatkowej konfiguracji operatorów docelowych, do których ma trafić dany dokument.

Aktualności

Integracja

Bardzo ważnym elementem Platformy INTENSE jest sfera integracyjna, czego potwierdzeniem jest stale rosnąca liczba wdrożeń naszej szyny integracyjnej INTENSE ESB. Stąd potrzeba dalszego poszerzania zakresu dostępnych funkcji w tym obszarze, co w efekcie przyniosło m.in. możliwość eksportu korekt faktur sprzedaży oraz określenia czy faktura ma podlegać mechanizmowi podzielonej płatności (MPP).

Pozostałe

Wśród pozostałych zmian wprowadzonych wraz z wersją INTENSE Platform 2020.1 należy wyróżnić:

  • przeorganizowany formularz konta bankowego kontrahenta;
  • rozszerzony import banków na podstawie pliku NBP;
  • umożliwienie dodawania obiektów słownikowych bezpośrednio z pola na formularzu;
  • nowy wygląd komunikatów błędów;
  • zmiany w widoku vlnbox;
  • dodanie komentarzy na liście Składników Majątku.

Jak widać kilka miesięcy wytężonej pracy naszych programistów przyniosło efekt w postaci nowej wersji systemu, która znacznie poszerza funkcjonalności Platformy INTENSE. Dlatego też serdecznie zachęcamy użytkowników Platformy INTENSE do skorzystania z opcji konwersji oprogramowania.