Aktualności
Nie zwalniamy tempa – nowa wersja INTENSE Platform 2020.2 już dostępna!

Nie zwalniamy tempa – nowa wersja INTENSE Platform 2020.2 już dostępna!

03.09.2020

Sezon urlopowy w pełni, być może właśnie jest to dobry czas na aktualizację INTENSE? Tym razem na wakacje dostarczamy kolejną, bardzo bogatą w ciekawe, nowe funkcje wersję 2020.2 Platformy INTENSE.

A konkretnie, co można w tej wersji znaleźć ?

  • Inbox – nasza lista zadań została wyposażona w panel, który umożliwia wykonywanie przepływów poprzez wybór odpowiedniego kafelka lub przeciągnięcie i upuszczenie danego zadania (drag&drop). W trakcie pracy z listą zadań możemy też równocześnie mieć podgląd na komentarze i załączniki powiązane z tym dokumentem.

Aktualności

  • Opis analityczny – bardzo ważna funkcja systemu, w obiegu faktur niemal zawsze występująca. W tym obszarze mamy wiele wprowadzonych udogodnień. Obecnie konfiguracja pozwala na dodanie zabezpieczeń, które spowodują, że osoba wypełniająca dekret będzie widzieć tylko to za co jest odpowiedzialna, to do czego ma prawo, czyli np. tylko swoje projekty i MPK.

Aktualności

Nowa wersja umożliwia także wprowadzenie opisu analitycznego do odliczenia VAT zarówno do nagłówka jak i pozycji dokumentu.

Zmiany dotyczą zarówno wersji Windows jak i INTENSE Mobile.

  • Weryfikacja kontrahenta (GUS, Biała lista, VIES)– do pobierania danych kontrahenta z GUS, sprawdzania czy jest na tzw. Białej liście podatników, dołączyliśmy jeszcze weryfikację w europejskim systemie VIES. Na karcie kontrahenta znajdują się odpowiednie przyciski, których uruchomienie powoduje automatycznie komunikację z odpowiednim serwisem i zwrócenie informacji o kontrahencie.

Aktualności

Dodatkowo: zmiany w działaniu numeratora, pojawiła się możliwość dodawania powiadomień do kosztorysów/budżetów i składników majątku, a także coś co zapewne ucieszy Administratorów – kopiowanie wydruków i akcji.

INTENSE Mobile rośnie w oczach J Aplikacja webowa (www) została wyposażona w obsługę kosztorysów i budżetów! Tak od wersji 2020.2 możemy w przeglądarce budować i pracować z budżetami. Wiemy, że to długo wyczekiwana przez niektórych funkcja, mamy nadzieję, że będzie się dobrze sprawdzać w bieżącej pracy, w szczególności teraz, gdy zbliża nam się okres budżetowania.

Ponadto znaczne usprawnienia w pracy z listami dokumentów:

  • Możemy otworzyć dokument od razu do edycji (niektórym to z pewnością skróci drogę do dokumentu)
  • Bezpośrednio z listy zobaczymy komentarze (można je teraz włączyć w prawym panelu listy, będą wyświetlać się w kontekście podświetlonego dokumentu)
  • Wyróżniony przycisk odśwież (jeśli lista jest dłużej nieodświeżana to może być nieaktualna, wtedy przycisk odśwież zaświeca się na czerwono, dzięki temu użytkownik wie, że trzeba tam kliknąć by pracować na aktualnych danych)
  • Autoodświeżanie Inbox – lista zadań jest kluczowa w codziennej pracy, dlatego teraz możemy włączyć opcję automatycznej aktualizacji Inbox, wtedy zawsze nasza lista będzie aktualna
  • Podgląd URL na załącznikach i formularzu dokumentu – dzięki tej funkcji podgląd danej strony wyświetlimy bezpośrednio na formularzu, przy użyciu kontroli typu Przeglądarka lub dodając załącznik typu URL.

Aktualności

Ponadto panele zostały wyposażone w nową funkcję – dotychczas budowaliśmy obszar panelu z linków url, list definiowalnych, inbox, załączników i komentarzy projektu, teraz możemy osadzić w panelu formularz dokumentu, umożliwi nam to szybką nawigację do wybranego, ważnego dokumentu np. szczegółów karty kontrahenta.

Lista wprowadzonych zmian i nowych funkcji jest bardzo obszerna, nie sposób nawet wszystkiego tutaj wymienić. Zachęcamy do zapoznania się z naszym standardowym dokumentem: Zmiany w wersji 2020.2.

Nowości wprowadzone w tej wersji z pewnością będą zauważalne w Państwa instalacjach. Mamy również nadzieję, że pozwolą na wprowadzenie szeregu usprawnień i sprawią, że praca z aplikacją będzie jeszcze przyjemniejsza.

Aktualności