Aktualności
Z cyklu „Drużyna INTENSE”: przedstawiamy Zespół Wdrożeniowy

Z cyklu „Drużyna INTENSE”: przedstawiamy Zespół Wdrożeniowy

01.07.2022

Najwyższy czas poznać się nieco lepiej! Na dobry początek zapraszamy do naszego Działu Wdrożeń, gdzie przyjrzymy się "od kuchni" pracy zespołu konsultantów-wdrożeniowców.

Często wspominamy, że sukces naszej działalności to zasługa całego Zespołu INTENSE. Lubimy podkreślać, że jako INTENSE Group dbamy o to, aby nasz produkt spełniał najwyższe standardy i jak najlepiej odpowiadał na Państwa potrzeby biznesowe.

Postanowiliśmy więc przedstawić Państwu, kto konkretnie kryje się za często używanym określeniem „Drużyna INTENSE”. Uznaliśmy, że przyszedł czas, aby nieco przybliżyć pracę poszczególnych działów naszej firmy i pokazać osoby, których codzienna praca przyczynia się do powstawania i ciągłego rozwoju Platformy INTENSE.

KONSULTANT DZIAŁU WDROŻEŃ – WIĘCEJ, NIŻ DOBRY SPECJALISTA

Dział Wdrożeń (WDR), bo o nim dzisiaj chcemy opowiedzieć, to grupa osób, których dobór absolutnie nie jest dziełem przypadku. Konsultant w dziale wdrożeń charakteryzuje się zarówno dużą wiedzą, jak i rozwiniętymi umiejętnościami technicznymi. Ale to nie wszystko. Wysoki poziom merytoryczny czyni kandydata jedynie potencjalnie dobrym pracownikiem – a w przypadku INTENSE Group to zdecydowanie za mało.

Jedną z kluczowych kwestii podczas rekrutacji do Działu Wdrożeń są umiejętności miękkie. Wysoka komunikatywność i zdolność współpracy powoduje, że cały zespół jest w stanie dobrze porozumiewać się między sobą, a każdy konsultant potrafi sprawnie komunikować się z klientami podczas prac analitycznych i wdrożeniowych. Umiejętności interpersonalne i wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem – dopiero taka charakterystyka dopełnia pożądany profil kandydata.

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY

Znamy już wymagania, jakie stawiane są konsultantom Działu Wdrożeń. Ale czym właściwie zajmują się oni w naszej firmie? Mówiąc krótko, Zespół Wdrożeń odpowiedzialny jest za cały proces wdrożenia Platformy INTENSE u pozyskanego wcześniej klienta.

Pracownicy sporządzają dokument zwany Analizą przedwdrożeniową, służący m.in. poznaniu dokładnych potrzeb firmy. Analiza precyzuje cały zakres działań, które będą podejmowane w trakcie realizacji projektu. Na etapie wdrożenia dokument ten stanowi podstawowe odniesienie dla prowadzonych prac.

Po sporządzeniu analizy Dział WDR „prowadzi” klienta przez cały proces, od momentu instalacji środowiska, przez pełną konfigurację systemu oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji i stosownych materiałów do testów, po odbiór każdego z etapów projektu. Na koniec przeprowadzane są szkolenia dla użytkowników i administratorów systemu po stronie klienta, a pracownicy Działu Wdrożeń dbają o dalszą dobrą współpracę przy rozwijaniu kolejnych funkcjonalności i poszerzaniu zakresu wdrożenia.

METODYKA WDROŻENIOWA INTENSE

Nawet najlepiej dobrany i najbardziej doświadczony zespół nie będzie w stanie skutecznie realizować celów bez jasnego i precyzyjnego planu działania. Na czym opierają się więc kluczowe założenia metodyki wdrożeniowej INTENSE dotyczące każdego projektu?

Aktualności

Cały zespół musi dobrze wiedzieć, czym dokładnie będzie się zajmował. W zależności od projektu tworzone są zespoły crossdziałowe. Takie grupy zadaniowe składają się dodatkowo z deweloperów, testerów i specjalistów z danej dziedziny. Zarówno obie strony projektu, jak i każdy pracownik z osobna, muszą znać swoje zadania. Zostaje ustalony harmonogram spotkań w zespołach projektowych, dobranych pod względem merytorycznym, według zakresu wynikającego z podpisanej umowy. Spotkania służą omówieniu poszczególnych wymagań i oczekiwań, a konsultanci zadają wszelkie niezbędne do właściwego przebiegu prac pytania.

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt są także świadome znaczenia zarządzania zmianą i kontroli ryzyka w sytuacji zagrożeń, wraz z postępem prac sprawnie analizując zmienne i przewidując potencjalne scenariusze wydarzeń. Praca odbywa się etapowo, w ramach wcześniej ustalonego planu, zakresu działań, wyznaczonych terminów i określonych budżetów. Kluczową kwestią decydującą o powodzeniu projektu jest sprawna komunikacja i efektywna, oparta na partnerstwie i umiejętności słuchania współpraca. Poza bezpośrednimi spotkaniami komunikacja odbywa się  zarówno drogą mailową, jak i telefoniczną czy w formie telekonferencji.

Nad prawidłowym przebiegiem całego procesu czuwa Zespół Sterujący, składający się z przedstawicieli Zarządów, Kierowników Projektów oraz członków Zespołów Wdrożeniowych powołanych zarówno po stronie INTENSE Group jak i firmy klienta.

Aktualności

POZNAJMY SIĘ - DRUŻYNA WDROŻEŃ INTENSE GROUP

Jeżeli zastanawiają się teraz Państwo, kto stoi za skutecznością skomplikowanego procesu wdrażania i konfiguracji Platformy INTENSE u wszystkich naszych klientów – przedstawiamy Dział Wdrożeń!

Aktualności

Mózgiem całej operacji jest Dyrektor Wdrożeń – Małgorzata Marcinowska, która skutecznie, acz subtelnie i z wdziękiem, dowodzi ekipą i zarządza pracą całego działu. Pomagają jej w tym kierownicy poszczególnych projektów, konsultanci i członkowie zespołów wdrożeniowych w osobach Angeliki, Justyny, Magdaleny, Piotra, Marka, Cezarego i Krzysztofa. Pomimo specjalizacji w różnorodnych obszarach, innych doświadczeń zawodowych, odmiennych charakterów i temperamentów, wszyscy razem tworzą zgrany zespół. Ekipę, w której wzajemna sympatia, dobry humor i luźna atmosfera sprzyjają sprawnej współpracy i efektywnej realizacji wspólnych celów.

Dziękujemy całemu Zespołowi Wdrożeń za ciężką pracę i codzienny wkład w rozwój naszej firmy!

Zespół INTENSE Group