Baza wiedzy
Szyna integracyjna ESB (Enterprise Service Bus)  – co można zyskać i kiedy ją stosować

Szyna integracyjna ESB (Enterprise Service Bus) – co można zyskać i kiedy ją stosować

26.01.2020

Maciej Łamasz

Integracja danych wydaje się być jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją obecnie nowocześnie zarządzane firmy. Dzięki niej znacznie łatwiej jest obsługiwać poszczególne procesy biznesowe, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia efektywności działań i rozwoju przedsiębiorstwa. Jednym z wartych uwagi narzędzi, które są w stanie zapewnić wysokiej jakości integrację danych, jest szyna integracyjna ESB.

ROZWÓJ STRUKTURY SYSTEMÓW IT W FIRMACH: OD JEDNOLITEGO OPROGRAMOWANIA DO WSPÓŁPRACUJĄCYCH SPECJALISTYCZNYCH SYSTEMÓW

Czasy, w których firmy wdrażały jedno oprogramowanie, mające obsłużyć wszystkie procesy biznesowe mamy już dawno za sobą. Obecnie standardem jest implementowanie kilku różnych systemów dedykowanych konkretnym zakresom funkcjonalnym, dzięki czemu firmy mają pewność, że otrzymają w ten sposób rozwiązania, które kompleksowo obsłużą ich potrzeby. Oczywiście przedsiębiorstwo to organizm, którego poszczególne elementy muszą ze sobą ściśle współpracować. Nie inaczej jest w przypadku systemów IT, działających w danym przedsiębiorstwie – wymarzony scenariusz to taki, w którym wszystkie one są w stanie wymieniać się poszczególnymi informacjami i nawzajem się uzupełniać.

PROBLEMATYKA INTEGRACJI SYSTEMÓW: WYZWANIA I KOSZTY TWORZENIA SKOMPLIKOWANYCH STRUKTUR POŁĄCZEŃ

Integracja systemów bardzo często jest w takich przypadkach bolączką. Spowodowane jest to faktem, iż konieczne jest wówczas stworzenie struktury, która pozwoli na współpracę między wszystkimi wdrożonymi systemami. Często stosowane w takich przypadkach rozwiązanie zakłada stworzenie sieci połączeń między poszczególnymi bazami danych. Jak łatwo się domyślić każda nowowprowadzana baza wymusza na dziale IT stworzenie szeregu kolejnych integracji. Takie rozwiązanie jest nie tylko niepraktyczne, ale także drogie w obsłudze – każde z tych połączeń musi być przecież na bieżąco aktualizowane w przypadku rozwoju poszczególnych rozwiązań informatycznych, działających w firmie.

ROLA ESB W UŁATWIANIU INTEGRACJI SYSTEMÓW: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DANYMI W STRUKTURZE PRZEDSIĘBIORSTWA

W takich przypadkach warto zastanowić się nad wprowadzeniem szyny integracyjnej (ang. ESB – Enterprise Service Bus). Jest to bowiem rozwiązanie, które w znaczny sposób ogranicza chaos spowodowany ilością połączeń, ponieważ stanowi swego rodzaju platformę, przez którą przechodzą wszystkie dane generowane w informatycznej strukturze przedsiębiorstwa. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że integracja nowego systemu z infrastrukturą przedsiębiorstwa sprowadza się do obsłużenia tylko komunikacji z szyną danych, zamiast z wszystkimi innymi systemami. Co za tym idzie, utrzymanie takiego rozwiązania jest znacznie tańsze, niż w przypadku sieci połączeń międzysystemowych.

Baza wiedzy

ŁATWA WYMIANA SYSTEMÓW DZIĘKI ESB: POKONYWANIE WYZWAŃ INTEGRACJI PRZY AKTUALIZACJACH OPROGRAMOWANIA

Również wymiana systemów funkcjonujących w firmie nie stanowi problemu w przypadku, gdy mamy już zaimplementowaną szynę ESB. Często zdarza się, że decyzje o zakupie i wdrożeniu poszczególnych systemów nie wytrzymują próby czasu. W momencie, gdy pracownicy zorientują się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest w takim wypadku wymiana oprogramowania, decydenci oraz IT bardzo często mogą opóźniać lub absolutnie nie brać pod uwagę wymiany systemów na nowsze/lepsze/inne. U źródeł takiego postępowania leży nie tylko niechęć do powtórnego inwestowania w system IT, ale także kłopotliwość wymiany oprogramowania z punktu widzenia integracji – bez szyny ESB wdrożenie nowego systemu wiąże się bezpośrednio z wymianą wszystkich interfejsów integracyjnych, zatem po raz kolejny pojawia się nam problem czasochłonności i kosztów związanych z tego typu operacją.

SKUTECZNY MONITORING INTEGRACJI Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW ESB: OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Ważnym aspektem, zasługującym na szczególną uwagę, jest monitoring działania integracji. Systemy klasy ESB mają wbudowane narzędzia, które oferują bardzo duże możliwości logowania każdej czynności wykonanej przez szynę danych oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów integracyjnych. Dzięki temu mamy do dyspozycji informacje na temat każdego obiektu, który został przez szynę przetworzony w dowolny sposób wraz z jego wynikiem, więc w przypadku wystąpienia jakiegoś nieprzewidzianego scenariusza zostanie zapisana w monitorze odpowiednia adnotacja, co umożliwia zdiagnozowanie i wyeliminowanie problemu.

ELASTYCZNOŚĆ SZYNY ESB W INTEGRACJI SYSTEMÓW: ROZSZERZONA FUNKCJONALNOŚĆ DLA RÓŻNORODNYCH TYPÓW OPROGRAMOWANIA

Szyna ESB to narzędzie elastyczne, nie ogranicza się bowiem do integracji w ramach jednego typu oprogramowania. Można za jej pomocą zintegrować systemy ERP, ale także klientów pocztowych, systemy B2B, systemy sprzedażowe, magazynowe, produkcyjne, zewnętrzne systemy firm kurierskich czy spedycyjnych lub nawiązać połączenie ze sklepami internetowymi. Szyna, dzięki precyzyjnie określonemu interfejsowi wymiany danych oraz dokumentacji technicznej, umożliwia skuteczną integrację praktycznie z każdym systemem bez konieczności znajomości jej struktury. Dodatkowym atutem jest fakt, że integracje mogą być realizowane przez różnych dostawców, a wszystkie będą funkcjonowały według spójnych zasad, w jednorodnym środowisku informatycznym.

INWESTYCJA W SZYNĘ ESB: WYŻSZE WYMAGANIA WIEDZY, ALE RÓWNIEŻ OPTYMALIZACJA RYZYKA W INTEGRACJI SYSTEMÓW

Inwestycja w szynę to jednak nie tylko kwestia przygotowania zasobów finansowych, ale również ludzkich. Szyna ESB jest rozwiązaniem bardzo złożonym pod względem technicznym, co oznacza, że zarówno wdrażający jak i administrator IT w danej firmie będzie musiał posiadać specjalistyczną wiedzę, która pozwoli na udaną implementację oraz rozsądne użytkowanie tego oprogramowania z wykorzystaniem jego wszystkich zalet. Z drugiej strony konstrukcja i koncepcja systemów ESB umożliwia etapowe wdrażanie integracji, znacząco ograniczając ryzyko takiej operacji.

ESB JAKO KLUCZ DO SKUTECZNEJ INTEGRACJI SYSTEMÓW IT: OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I UJEDNOLICENIE WZORCÓW INTEGRACYJNYCH

Reasumując – szyna integracyjna ESB to narzędzie, które sprawdzi się, gdy mamy różnorodne systemy IT, generujące duży zasób danych, które potrzebujemy ze sobą połączyć. Im więcej baz do integracji, tym korzystniejsze dla nas w ostatecznym rozrachunku będzie zaimplementowanie tego rozwiązania, gdyż szyna oznacza dla nas ujednolicenie wzorców integracyjnych, a co za tym idzie znacznie mniejsze obciążenie finansowe w przyszłości.