Baza wiedzy
Sztuczna inteligencja to chwilowa moda czy przyszłość biznesu ?

Sztuczna inteligencja to chwilowa moda czy przyszłość biznesu ?

02.11.2020

Jakub Gajek

W dniu 28.10.2020 uczestniczyliśmy w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo).

Nasz Wiceprezes Zarządu CSO Marek Jurkowski w panelu eksperckim wypowiadał się na temat, czy: sztuczna inteligencja to szansa czy zagrożenie dla controlerów i finansistów?

Początkowo powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie jak właściwie rozumieć sztuczną inteligencję (AI Artificial Intelligence) i czy czasami nie jest ona mylona z szeroko pojętą automatyzacją i robotyzacją procesów biznesowych.

Robotyzacja była kojarzona głównie z obszarem przemysłu jako zastępowanie pracy ludzkiej pracą robotów. Obecnie mocno jest związana również ze środowiskiem usługowym, gdzie rolę robotów przejmują aplikacje informatyczne, które automatyzują procesy biznesowe (Robotic Process Automation).

Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale to się już dzieje. Dążymy do tego, aby proste czynności przyspieszać, wykonywać automatycznie, praktycznie bez udziału lub z nieznacznym zaangażowaniem człowieka.

U naszych Klientów w Platformie Intense wdrożyliśmy szereg różnych funkcji, które mają właśnie takie zadanie. Jako przykład można przytoczyć zautomatyzowanie procesu obiegu faktur. Obecnie bardzo często faktury otrzymujemy na dedykowany adres email. System połączy się z naszym kontem pocztowym, pobierze wiadomość wraz z załącznikami, utworzy dokument i wprowadzi go do elektronicznego obiegu w module Workflow. W trakcie tej operacji zostaje uruchomiony silnik OCR, dzięki któremu z załącznika faktury w postaci pdf odczytywana jest treść. To pozwala na uzupełnienie formularza dokumentu odpowiednimi danymi. Następnie na podstawie zaimplementowanych algorytmów dobierany jest właściwy schemat księgowy, aby faktura mogła zostać opisana analitycznie. Jeśli przejdzie wszystkie walidacje może zostać przekazana do systemu księgowego, a następnie do zlecenia płatności. Podsumowując od momentu otrzymania maila z fakturą poprzez rejestrację w systemie, opis analityczny, weryfikację – wszystko to może wykonywać system automatycznie. Człowiek zostanie zaangażowany dopiero wtedy, gdy pojawią się jakieś sytuacje niestandardowe lub niezgodności danych względem ustalonych warunków walidacyjnych.

Czy w takim razie coś więcej jeszcze może dać nam wykorzystanie sztucznej inteligencji ?

Obecnie różnie jest to pojęcie rozumiane i definiowane. Mówi się, że AI, z którą teraz mamy do czynienia jest jeszcze mało inteligentna i dosyć uboga. Widać w tym jednak ogromny potencjał. Maszyna czy aplikacja nie będzie już tylko odtwarzała wykonywanie pewnych algorytmów, ale będzie w stanie „myśleć”. Wykorzystywane są tutaj sieci neuronowe, które ciągle się uczą. Przetwarzają ogromne ilości danych, wszystko po to, aby mogły później samodzielnie podejmować decyzje. Zanim jednak sztuczna inteligencja stanie się w pełni inteligentna, z pewnością możemy wykorzystywać jej elementy w celu szybkiego dostarczenia człowiekowi odpowiednich danych niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Nadal jednak człowiek ma tutaj istotnie mocną pozycję i jeśli nauczymy się właściwie korzystać z tych dobrodziejstw techniki to będzie to dawało ogromną szansę na rozwój i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.