INTENSE u Klientów
Ogromna Przestrzeń dla biznesu – referencje od BPPT

Ogromna Przestrzeń dla biznesu – referencje od BPPT

21.03.2023

Nasza przestrzeń. Twój biznes. – tak BPPT formułuje swoje motto.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. to jeden z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce. Obecnie około 180 firm rozwija swój biznes na terenach BPPT.

Park oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę, zarządzając gruntami o powierzchni 286,4 ha, czyli około 402 boisk piłkarskich. Znajdują się tam również magazyny, hale produkcyjne, warsztatownie, biura na wynajem, sale konferencyjne i miejsca do coworkingu.

Podstawowym segmentem działalności Parku jest przygotowywanie terenów dla inwestorów. Spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury.

ELASTYCZNY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM

Klient potrzebował czegoś elastycznego – systemu do zarządzania majątkiem, który można dostosować do indywidualnych warunków działalności BPPT.

Wdrożyliśmy u klienta system do zarządzania strukturą nieruchomości (w tym również ich wyposażeniem). Platforma INTENSE zapewnia szybką i prostą ewidencję danych na kartotekach powierzchni i działek, dzięki temu użytkownicy mają centralny dostęp do wszystkich informacji.

Jednym z zasadniczych elementów naszego systemu jest obieg dokumentacji (w tym pism, umów, protokołów i faktur). System pobiera dane z tych dokumentów, przetwarza je, archiwizuje i przygotowuje do bardziej złożonych operacji, takich jak automatyzacja procesu rozliczania.
 
AUTOMATYZACJA PROCESU ROZLICZANIA NAJMU I FAKTUROWANIA

Teraz każdy najemca BPPT jest rozliczany automatycznie, na podstawie podpisanych umów i zużycia mediów. Okresowo system generuje faktury i wysyła powiadomienia do nabywców. Dodatkowo warto zaznaczyć, że Platforma obsługuje także elementy związane z indeksacją stawek czynszu. Mechanizmy systemowe pomagają pracownikom sprawnie przeprowadzić proces waloryzacji umów. A wchodząc jeszcze bardziej w szczegóły związane z takimi rozliczeniami, system umożliwia również wykonanie refakturowania kosztów. Z jednej zbiorczej faktury kosztowej może zostać wygenerowanych wiele faktur sprzedaży dla różnych kontrahentów.

PROJEKTY - ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI I WYDARZENIAMI

Do zarządzania projektami inwestycyjnymi został użyty moduł INTENSE Project Manager, w którym, w ramach kart projektu rejestrowane są najważniejsze informacje związane z inwestycją, jej zakresem, celami i terminami.  W ramach modułu prowadzone są także budżety pozwalające na planowanie finansowe inwestycji (koszty i przychody), a także harmonogramy, które dzielą projekt na zadania.

Z uwagi na to, że na terenie Parku mają miejsce różne wydarzenia (w tym koncerty) zaprojektowaliśmy elastyczne funkcje dedykowane ich organizacji i nadzorowaniu, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Zarządu BPPT.

DASHBOARDY I RAPORTY DLA MANAGERÓW

Wprowadziliśmy również panele wskaźników. Managerowie BPPT mają teraz błyskawiczny wgląd w najważniejsze dane przedstawione przekrojowo.

W aplikacji został udostępniony też szereg raportów dotyczący zarejestrowanych umów, zaplanowanych zadań oraz prowadzonych projektów. Dzięki nim kierownicy projektów mogą porównywać różnice między planowanym a bieżącym stanem realizacji projektów.

PLATFORMA INTENSE JEST NARZĘDZIEM W CODZIENNEJ PRACY BPPT

Kompleksowe rozwiązanie zapewnia pełne zarządzanie strukturą nieruchomości wraz z ich wyposażeniem. Platforma obsługuje elektroniczny obieg dokumentów, w tym: rejestrację umów najmu, obsługę waloryzacji, ewidencję zużycia mediów oraz automatyczne naliczenia czynszów i generowanie faktur sprzedaży.

Efekty naszej współpracy z BPPT zostały potwierdzone w liście referencyjnym jaki otrzymaliśmy od Prezes Zarządu Katarzyny Delbowskiej.
INTENSE u Klientów

Cieszymy się, że nasze wdrożenie zakończyło się powodzeniem i że BPPT może jeszcze sprawniej prowadzić i rozwijać swoją działalność.


Zespół INTENSE Group