INTENSE u Klientów
Najwięksi wybrali INTENSE - referencje od PGNiG Technologie S.A.

Najwięksi wybrali INTENSE - referencje od PGNiG Technologie S.A.

26.04.2023

PGNiG Technologie S.A. to przedsiębiorstwo wchodzące w skład spółki giełdowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Grupa PGNiG pełni kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski posiadając udział w krajowym detalicznym rynku gazu wynoszący około 90%.

2 listopada 2022 roku, PGNiG wchodząc do składu grupy kapitałowej PKN Orlen utworzył największą grupę paliwowo-energetyczna w Europie Środkowej, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PGNiG Technologie S. A.

Na organizację składają się dwa oddziały:

1.    Oddział Budowy Infrastruktury Górniczej
2.    Oddział Produkcji Infrastruktury Górniczej

Współdziałają one w zakresie usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu oraz rurociągów przesyłowych. Produkują również sprzęt do powierzchniowego wyposażenia odwiertów i urządzenia ciśnieniowe oraz świadczą usługi obróbki maszynowej metali.

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW – PRACA NA INTENSE JUŻ OD 2011 ROKU

Pierwsze wdrożenie obejmowało obsługę procesów związanych z fakturowaniem i integracją nowej infrastruktury z istniejącym oprogramowaniem SAP.

„W związku z optymalizacją działań i procesów realizowanych w firmie oraz ze względu na rosnące potrzeby ewidencji i przepływu dużej ilości dokumentów, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu w całej organizacji systemu elektronicznego obiegu dokumentacji wraz z archiwizacją w centralnym repozytorium elektronicznym.” - pisze Dyrektor ds. ekonomicznych PGNiG Hubert Wstępnik.

System zoptymalizował obieg faktur logistycznych oraz finansowych. Bardzo ważnym czynnikiem usprawniającym uzupełnianie elektronicznych dokumentów było wdrożenie technologii optycznego rozpoznawania znaków – INTENSE OCR, które pozwala na odczyt treści skanowanych dokumentów, z opcją automatycznego wprowadzania danych do odpowiednich pól formularzy zdefiniowanych w systemie. Ten mechanizm odczytuje zarówno nagłówek dokumentu, jak i jego pozycje.

Platforma INTENSE zapewniła także pełną integrację z funkcjonującym w PGNiG systemem finansowo-księgowym SAP ERP.

 „Godna podkreślenia jest intuicyjność oraz ergonomia oprogramowania. Korzystanie z Platformy INTENSE nie nastręcza żadnych trudności, a użytkownicy zaczęli używać systemu jeszcze w trakcie wdrożenia. - pisze w liście referencyjnym dyr. H.Wstępnik

ZARZĄDZANIE PERSONELEM – NIEOBECNOŚCI I DELEGACJE

Zespół konsultantów firmy INTENSE rozszerzył Platformę o system zarządzania dostępnością personelu. Moduł opiera się na alokacji personelu do zespołów, obsłudze delegacji i nieobecności. Wszystko to, jest zintegrowane z SAP.

Znaczna część pracy PGNiG odbywa się w terenie (np. na miejscu budowy), a składy ekip przynależnych do kierownika ulegają ciągłym zmianom. Dlatego, ważne było stworzenie systemu, który pozwoli na obsługę organizacyjną i rozliczeniową delegacji i nieobecności pracowników.

Utworzone Karty Pracownika stały się głównym punktem informacji kierowników na temat sytuacji kadrowej. Teraz przełożeni są na bieżąco powiadamiani o zmianach w składzie ich ekipy, wszelkich wnioskach o wyjazdy służbowe, nieobecnościach, a prace rozliczane są automatycznie poprzez integrację z SAP.

„Niewykluczone, że w przyszłości zdecydujemy się na dalsze prace rozwojowe, gdyż współpraca z konsultantami INTENSE Group przebiega pod znakiem profesjonalizmu oraz terminowości wykonywanych prac.” – pisze dyr. H. Wstępnik

PEWNE OPROGRAMOWANIE TO SOLIDNY GRUNT POD NOGAMI

Firma, której płynne funkcjonowanie jest warunkiem koniecznym utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Polski, postawiła na INTENSE i podsumowała doświadczenie z nami w następujących słowach:

„Dziś, po kilkunastu latach współpracy, możemy z czystym sumieniem polecić Platformę INTENSE innym Klientom oraz potwierdzić, że firma INTENSE Group nie tylko stanęła na wysokości zadania w zakresie wdrożenia systemu, ale także w obszarze późniejszej współpracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że producent oprogramowania INTENSE Platform to firma godna rekomendacji, która potrafi zadbać o potrzeby swoich klientów.”

Cały plik z referencjami jest dostępny tutaj

Cieszymy się, że nasz system jest stosowany w spółce, o tak dużym znaczeniu dla naszego kraju

Zespół INTENSE Group