INTENSE u Klientów
Platforma INTENSE w sektorze motoryzacyjnym - referencje z AP Flota

Platforma INTENSE w sektorze motoryzacyjnym - referencje z AP Flota

10.08.2023

Od momentu nawiązania współpracy z firmą AP Flota w 2018 roku, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ich dynamicznym rozwoju. Dostarczyliśmy tam oprogramowanie INTENSE Platform w dedykowanej formie.

To właśnie wtedy rozpoczęła się nasza owocna kooperacja, skierowana na wspieranie AP Flota w osiąganiu strategicznych celów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz optymalizacją zarządzania flotami samochodowymi.

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ POJAZDÓW

Nasz wieloletni partner Kotrak S.A. wraz z zespołem AP Flota, zidentyfikował potrzebę wprowadzenia nowoczesnego rozwiązania w postaci INTENSE Platform. To rozwiązanie miało za zadanie nie tylko ułatwić proces tworzenia i przepływu elektronicznych dokumentów, ale również usprawnić efektywne zarządzanie flotą pojazdów.

Poprzedni program, pomimo że pełnił pewne funkcje związane z zarządzaniem pojazdami, nie sprostał rosnącym wymaganiom biznesowym, co stanowiło motywację do podjęcia kroków w nowym kierunku.
Zadaniem zespołów INTENSE Group, Kotrak i AP Flota było stworzenie wszechstronnego rozwiązania, doskonale reagującego na wyzwania charakterystyczne dla branży oraz przyczyniającego się do usprawnienia procesów.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI, AUTOMATYZACJA I INTEGRACJA DANYCH

Platforma INTENSE stanowi główny punkt kontroli, w którym udostępnione zostały rozszerzenia wyselekcjonowane w trakcie analizy wdrożeniowej. Rolą Platformy jest stworzenie środowiska umożliwiającego płynną, wygodną pracę oraz koordynację i monitorowanie działań. Natomiast to konkretne rozszerzenia odpowiadają za usprawnienie procesów firmy.

Wdrożenie objęło moduły INTENSE BPM oraz INTENSE RPA, które uzupełniając się stworzyły sprawny, system elektronicznego obiegu dokumentów, jednocześnie automatyzując procesy związane z wynajmem samochodów oraz zarządzaniem flotą pojazdów. To rozwiązanie wspiera wydajność oraz precyzyjne funkcjonowanie operacyjne firmy.

Moduł INTENSE Data Integration umożliwia integrację z innymi systemami oraz agregację danych analitycznych w hurtowni danych. Stanowi więc fundament dla zaawansowanego raportowania, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie całościowego spojrzenia na działalność firmy.

Wdrożenie Platformy INTENSE przyczyniło się do usprawnienia funkcjonowania firmy poprzez obsługę procesów związanych z administracją i sekretariatem (w tym Pismem Ogólnym), delegacją i koordynacją zadań, ofertowaniem dla klientów, a także zarządzaniem zamówieniami i sprzedażą, w tym:

  • podniesieniem efektywności zarządzania planem wydań pojazdów oraz polisami ubezpieczeniowymi,
  • umożliwieniem masowej konfiguracji powiadomień mailowych o nowych dokumentach i zadaniach dla użytkowników systemu.

Automatyzacja kluczowych operacji firmy objęła:

  •   import faktur zakupu wraz z procesem akceptacji płatności,
  •   generowanie wniosków e-mail o przedłużeniu polis samochodowych na podstawie danych systemowych.


INTENSE Platform doskonale zsynchronizowała się z oprogramowaniem istniejącym w firmie tj. systemem zarządzania pojazdami oraz danymi kontrahentów.

DALSZY ROZWÓJ INTENSE W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

AP Flota aktualnie współpracuje ze specjalistami z firmy Kotrak w zakresie obsługi i rozszerzania możliwości oprogramowania INTENSE.

Członek Zarządu AP Flota - Kamila Skurczyńska wyraża zadowolenie z wdrożenia INTENSE Platform do swojej firmy, opisując je w liście referencyjnym dostępnym tutaj

Pozdrawiamy
INTENSE Group