INTENSE u Klientów
INTENSE ESB, czyli szyna integracyjna w iSpot Poland

INTENSE ESB, czyli szyna integracyjna w iSpot Poland

07.03.2022

Ponad rok temu informowaliśmy o podpisaniu umowy z iSpot Poland - największym Apple Premium Reseller w Polsce. Dzisiaj z ogromną satysfakcją powiedzieć możemy, że kilka miesięcy po produkcyjnym uruchomieniu Platformy INTENSE współpraca przebiega modelowo.

ISPOT POLAND Z PLATFORMĄ INTEGRACYJNĄ

Rozpoczęcie współpracy z tak znaczącą siecią salonów oferujących m.in. pełną gamę produktów najbardziej prestiżowego dostawcy rozwiązań technologicznych – firmy Apple, było dla nas ważnym wyróżnieniem. Był to także początek realizacji niezwykle wymagającego przedsięwzięcia. Dziesiątki godzin zaangażowania programistów, wdrożeniowców oraz konsultantów, ale także pełne wsparcie i ogrom działań wykonanych po stronie klienta, zaowocowało kilka miesięcy temu uruchomieniem produkcyjnym. Ze względu na skomplikowany charakter projektu, cały proces jest wciąż na bieżąco monitorowany przez zespół konsultantów Asysty Technicznej.

PILNA POTRZEBA INTEGRACJI DANYCH

Początki współpracy sięgają momentu podjęcia przez firmę iSpot decyzji o realizacji projektu, za którego główny cel obrano zmianę sposobu komunikacji pomiędzy poszczególnymi systemami wykorzystywanymi w organizacji oraz dodanie dedykowanej warstwy wymiany danych. Potrzeba ta wynikała z trudności w zarządzaniu i monitorowaniu dotychczasowymi interfejsami działającymi w różnych technologiach. Takie rozwiązanie było kosztowne w utrzymaniu, a planowanie procesu implementacji zmian skomplikowane. Rozwiązanie tego problemu wydawało się kluczowe w perspektywie dalszego rozwoju firmy w zakresie wykorzystywanych systemów.

Pierwotnie integracja danych pomiędzy systemami opierała się głównie na wymianie plików. Operacje trwały długo, a administrowanie i zarządzanie całym procesem było skomplikowane. Trudne i żmudne wprowadzanie wszelkich modyfikacji powodowało spore ryzyko zaistnienia potencjalnych awarii.

Duża część omawianych problemów miała swoje źródło w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Model działania iSpot Poland możemy określić jako omnichannel. Takie podejście firmy, nazywane handlem zintegrowanym wielokanałowo, scharakteryzować można jako strategiczne połączenie kanałów sprzedaży z kanałami komunikacji. iSpot posiada wiele kanałów sprzedaży, a co za tym idzie wiele źródeł danych. W takiej sytuacji potrzeba pełnej i skutecznej integracji wszystkich systemów za pomocą jednego narzędzia.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU - SZYNA DANYCH INTENSE ESB

W obliczu narastającego problemu przedsiębiorstwo zachowało się jak należy. Trafnie diagnozując problem i reagując na czas, firma iSpot Poland wybrała najlepsze z możliwych rozwiązań decydując się na wdrożenie zintegrowanego narzędzia – Platformy INTENSE – wraz z nowoczesnym rozwiązaniem w postaci szyny danych INTENSE ESB.

Nasza Platforma wyposażona jest w szereg mechanizmów pozwalających na integrację z wieloma środowiskami informatycznymi, między innymi w szynę integracyjną – INTENSE Enterprise Service Bus. Jest to element zaprojektowany tak, aby zapewnić nieprzerwany i w pełni zautomatyzowany przepływ danych pomiędzy funkcjonującymi w danej firmie systemami. Udostępniany interfejs pozwala w szybki sposób zdefiniować połączenia pomiędzy dowolnymi źródłami danych bądź aplikacjami, dzięki czemu nawet najbardziej różnorodne oprogramowanie zaczyna działać jako jeden, wspólny organizm informatyczny.

Więcej o samej szynie danych INTENSE ESB przeczytać można w artykule znajdującym się w naszej Bazie Wiedzy, dostępnym pod tym linkiem.

ENTERPRISE SERVICE BUS W ISPOT POLAND

W jaki sposób szyna danych funkcjonuje u naszego klienta? Przedsiębiorstwo korzysta z wielu systemów. Są nimi m. in. POS (point of sales), czyli sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obsługi sprzedaży w kilkudziesięciu salonach iSpot zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kolejnym źródłem informacji jest strona www i cały proces handlu internetowego odbywający się za pomocą zaawansowanej platformy e-commerce. Szyna INTENSE ESB integruje ze sobą także dane płynące z systemu księgowego oraz synchronizuje proces dostaw kurierskich i obsługi paczkomatów.

INTENSE u Klientów

Jak to wszystko się odbywa? Z systemów POS do szyny danych trafiają składane przez klientów zamówienia oraz powiązane z nimi dokumenty księgowe, które poprzez szynę przenoszone są następnie do systemu księgowego. Tak samo dzieje się z zamówieniami generowanymi przez działania e-commerce, przesyłanymi do INTENSE ESB ze strony internetowej. Z systemu księgowego do szyny danych trafiają faktury oraz dane o kontrahentach i produktach, które stamtąd przesyłane są do platformy e-commerce. System pobiera także dane od kurierów i paczkomatów (takie jak np. statusy przesyłek), które trafiają następnie poprzez szynę do sklepu internetowego. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwo jest obecnie w trakcie wdrażania kolejnego źródła danych: portalu CRM, czyli  platformy do obsługi zleceń B2B.

Dzięki wykorzystaniu INTENSE ESB łatwo dostępne i uporządkowane dane o kontrahentach i produktach, a także informacje o zamówieniach, faktury, dokumenty księgowe czy statusy przesyłek są w pełni zintegrowane i  krążą pomiędzy wszystkimi systemami.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w czasie implementacji naszej szyny danych w przedsiębiorstwie działy się równolegle istotne zmiany w zakresie wykorzystania innych powiązanych ze sobą systemów. Firma była wtedy w trakcie stopniowej wymiany systemu POS na nowy. Niektóre salony pracowały już na nowym, a niektóre wciąż na dotychczasowym narzędziu. W tym wypadku kluczowe okazało się odpowiednie zarządzanie danymi w okresie przejściowym. Jako integrator systemów, Platforma INTENSE stanęła na wysokości zadania i wykonała wszystkie operacje w taki sposób, aby cały proces migracji danych ze starego narzędzia na nowe przebiegał sprawnie i bez przestojów. Dzięki ujednoliconej komunikacji na szynie danych, w okresie przejściowym różne systemy mogły bez zakłóceń, sprawnie komunikować się między sobą, zachowując ciągłość wymiany danych niezależnie od wprowadzanych zmian.

INTENSE ESB - MNOGOŚĆ KORZYŚCI DLA BIZNESU

INTENSE u Klientów

Wdrożenie rozwiązania, jakim jest zintegrowana szyna danych, niewątpliwie zautomatyzowało biznes naszego klienta. Dzięki wprowadzeniu narzędzia zapewniającego ciągły i w pełni cyfrowy przepływ danych pomiędzy wszystkimi funkcjonującymi w firmie systemami, uzyskał on możliwość szybkiego dostępu do jednolitych, spójnych informacji. Dzięki cyfryzacji i integracji firma oszczędza także czas i zasoby organizacyjne, co wpływa na wydajniejszą i bardziej efektywną pracę całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, zastosowane automatyzacje sprawiają, że powtarzalne operacje związane z porządkowaniem i wymianą danych realizowane są przez system, dzięki czemu potencjał pracowników wykorzystać można na bardziej kreatywne zadania. Skuteczniejsze utrzymywanie połączeń między systemami, nowe interfejsy wymiany danych i ujednolicona komunikacja oraz precyzyjniejsze i obarczone mniejszymi błędami raportowanie to kolejne korzyści płynące z zastosowania szyny danych, które zarówno istotnie zmieniają funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, jak i wpływają na wyższy komfort codziennej pracy ludzi zatrudnionych na różnych stanowiskach w całej organizacji.

Jak widać, lista korzyści płynąca z wdrożenia nowoczesnego, integracyjnego rozwiązania – szyny danych INTENSE ESB - jest długa i dotyczy różnych aspektów funkcjonowania firmy, będąc rozwiązaniem wielu problemów, z którymi boryka się każde większe przedsiębiorstwo.

Gratulujemy naszemu klientowi – firmie iSpot Poland – podjęcia słusznej decyzji i postawienia na możliwości oferowane przez Platformę INTENSE. Dziękujemy za zaufanie, wytrwałość i pomoc na wielu etapach wdrażania i konfiguracji naszego systemu. Mamy nadzieję, że dobra współpraca będzie trwać, a nasz system pomoże firmie w dalszym dynamicznym rozwoju.

Zespół INTENSE Group.