Nowości Platformy
INTENSE Platform wersja 2023.1 - co nowego?

INTENSE Platform wersja 2023.1 - co nowego?

19.04.2023

Wprowadziliśmy szereg kluczowych funkcji w różnych obszarach Platformy. Zmiany te w dominującej mierze skupiają się na znacznym podniesieniu ergonomii korzystania z INTENSE.

Do najważniejszych nowości należą:

ZAŁĄCZNIKI – NOWY INTERFEJS I LISTA

Zarządzanie wieloma załącznikami na obiekcie w interfejsie WWW stało się teraz o wiele łatwiejsze. Wprowadziliśmy nowy tryb przeglądania załączonych plików. Najważniejszym jego elementem jest lista załączników. Pozwala ona na szybki podgląd wszystkich właściwości załączników zawartych w danym obiekcie.

Cały układ formularza jest plastyczny – dostosowujemy wielkość i rozmieszczenie jego obszarów za pomocą spliterów. Ruchome linie oddzielające załączniki i komentarze od pozostałych pól formularza sprawiają, że dowolnie można sterować jego widokiem, dostosowywać względem tego co obecnie wykonujemy, np. bardzo usprawnia to prace związane z wypełnianiem tabeli.

Można teraz wykonywać różnego rodzaju akcje na wielu załącznikach jednocześnie.
Nowości Platformy

RAPORTOWANIE Z PODLINKOWANYMI OBIEKTAMI

Praca z raportami stała się interaktywna i dynamiczna. Użytkownik może jednym kliknięciem przenieść się do obiektu, którego dotyczy dana pozycja na raporcie. Podlinkowane mogą być zarówno wewnętrzne obiekty np. dokumenty, karty kontrahenta, przedmioty, inne słowniki jak i zewnętrzne pliki czy odnośniki do stron www. Funkcjonalność działa na raportach SQL i OLAP. Od teraz proces analizy danych to czysta przyjemność.

Nowości Platformy

ZWIĘKSZENIE ERGONOMII PRACY Z BUDŻETAMI

Te funkcje sprawiają, że praca na budżetach w interfejsie WWW jest bardziej komfortowa. Bezpośrednio z poziomu wykresu Gantta oraz listy zadań harmonogramu można wprowadzać zmiany związane przebiegiem zadania, czasem trwania i czasem pracy. To użytkownik decyduje czy z widoku graficznego (wykres Gantta), czy ze struktury hierarchicznej jest mu wygodniej dokonywać aktualizacji budżetu/harmonogramu. Zmiany te z pewnością zwiększą płynność pracy w tym obszarze.

DBAMY O CIĄGŁY WZROST WYDAJNOŚCI

W wersji 2023.1 Platforma INTENSE została zoptymalizowana pod względem wydajności. Zmiany w obsłudze bazy danych skutkują szybszym dodawaniem, edytowaniem i usuwaniem operacji. Optymalizacja ta przyczyniła się także do skrócenia czasu zapisywania układów list przez wirtualną sieć prywatną (VPN). Dodatkowo import języka, potrzebnego do obsługi tłumaczeń w portalu www i aplikacji mobilnej został zoptymalizowany, skracając czas importu zarówno podczas konfiguracji, jak i konwersji, gdzie następuje automatyczna aktualizacja języka polskiego i angielskiego.

ALE TO NIE WSZYSTKO

Inne ulepszenia Platformy obejmują:

Kopiowanie definicji menu – pozwala na rozpoczęcie projektowania nowego menu od zduplikowania poprzedniego. Przyspiesza pracę, gdy tworzymy wiele podobnych definicji menu. Ta opcja dostępna jest zarówno dla definicji menu interfejsu desktopowego jak i www/mobile.

Przeliczanie zadań agenta – pozwala na zbiorcze przeliczenie terminów uruchomienia dla aktywnych zadań agenta, co jest przydatne po zatrzymaniu serwisu. Zalecamy użycie tej funkcji w instalacjach z wieloma zadaniami agenta przed ponownym uruchomieniem serwisu, aby uniknąć jednoczesnego uruchomienia zaległych zadań i optymalnie wykorzystać dostępne zasoby.

Dziesiętna stawka VAT  - umożliwia to korzystanie z dziesiętnych stawek VAT przy procesach powiązanych z krajami, w których one obowiązują.

Nowe narzędzia administracyjne - dla ułatwienia obsługi technicznej zbudowaliśmy kompleksowe kreatory instalacji dla serwisów współpracujących z Platformą. Ze względów bezpieczeństwa została także wprowadzona funkcja automatycznego szyfrowania plików konfiguracyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opisem zmian dostępnym w Portalu Klienta INTENSE oraz do korzystania z nowej wersji Platformy INTENSE.

Zespół INTENSE Group