Nowości Platformy
INTENSE Platform 2022.1 – tylko rozwój ma sens!

INTENSE Platform 2022.1 – tylko rozwój ma sens!

25.05.2022

Współczesny świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Dotrzymujemy mu kroku konsekwentnie ulepszając i rozwijając nasz system - Platformę INTENSE.

W obecnych realiach nie jest możliwe stworzenie jednego innowacyjnego narzędzia informatycznego, które nie będzie wymagało cyklicznych aktualizacji. Jak w życiu, tak samo i w branży nowych technologii: jedyną receptą na to, aby nie zostać w tyle, jest ciągły rozwój.

Jako INTENSE Group wiemy, że jeśli nie biegniesz do przodu, to po prostu się cofasz. I dlatego pomimo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy nad daną wersją oprogramowania, naszym priorytetem jest ciągła aktualizacja i rozwój Platformy INTENSE, stała pogoń za zmieniającymi się warunkami funkcjonowania firm i powstającymi, wciąż nowymi, potrzebami biznesowymi naszych klientów.

Efektem tej strategii są cykliczne aktualizacje naszego systemu. Zgodnie z harmonogramem, premiera wersji 2022.1 miała miejsce w kwietniu, a część instalacji naszych klientów została już zaktualizowana. Ostatni okres był dla nas na tyle pracowity i obfitujący w różne wydarzenia, że w myśl zasady „lepiej późno, niż później” nadrabiamy zaległości i z lekkim opóźnieniem spieszymy z podsumowaniem najważniejszych zmian i nowości.

INTENSE PLATFORM 2022.1 - PRAWY PANEL MA TĘ MOC

Pierwsza tegoroczna odsłona Platformy to prawdziwa rewolucja w pracy z panelami. A właściwie – ewolucja, bowiem przydatne zmiany w tym obszarze pojawiły się już jakiś czas temu.

Pierwszy był prawy panel na listach, który dawał nową jakość w pracy z dokumentami, rejestrami, słownikami czy projektami. Nie poprzestaliśmy tylko na tym, i dzięki rozwojowi i przeniesieniu tej funkcjonalności na inne obszary systemu, działania z budżetami, harmonogramami, raportami, ale także elementami i pozycjami będą równie łatwe, proste i przyjemne. Tak, prawy panel ma tę moc!

NOWA JAKOŚĆ RAPORTOWANIA I ANALIZY DANYCH

INTENSE Platform 2022.1 to krok w stronę zupełnie nowej jakości pracy z raportami i analizy danych -  to jeszcze więcej możliwości w aplikacji mobilnej i webowej!

Czytelne, poukładane, kolorowe – a przede wszystkim – funkcjonalne raporty, tabele czy wykresy ułatwią pracę każdemu użytkownikowi systemu. Z kolei nowe, zaawansowane, ale wciąż przyjazne dla operatora, funkcje kreowania i zarządzania zawartością raportów, to prawdziwa gratka dla tych, którzy na Business Intelligence zjedli zęby.

  • Tryb konfiguracyjny zapewnia szereg przydatnych funkcji umożliwiających sterowanie zawartością i pracę z raportami typu SQL oraz OLAP. Prawy panel umożliwia łatwy wybór pól, możliwość definiowania dostępnych dla danego raportu miar wyliczanych czy też zarządzanie podstawowymi właściwościami raportu wraz z tabelami i wykresami.
  • Funkcja drążenia danych (drill down) to nowe rozwiązanie dostępne zarówno dla raportów typu SQL, jak też OLAP. W przypadku tabeli przestawnej pozwala szybko i prosto zorientować się, z czego składa się dany agregat, dzięki podglądowi jego danych szczegółowych. W przypadku wykresu, nowa funkcja pozwala na pokazanie bardziej szczegółowych danych w obrębie danego typu.
  • Wprowadzona w najnowszej wersji Platformy możliwość definiowania raportów OLAP z parametrami sprawia, że każdy raport WWW/Mobile może posiadać parametry startowe. Warto podkreślić, że są to pełnoprawne raporty OLAP z grupami miar i hierarchiami, zawężone jednocześnie w porównaniu z kostką bazową w oparciu o filtry zdefiniowane w ramach definicji zapytania.
  • Od wersji 2022.1 wprowadzony został mechanizm przekazywania parametrów do raportu WWW/Mobile za pomocą URL. Już poprzednio udostępnione zostało uruchamianie raportu w tzw. trybie wbudowanym (Embed=true). Teraz poszliśmy o krok dalej umożliwiając sterowanie parametrami raportu za pomocą URL, co pozwala na szybkie kreowanie linków do tego samego raportu, np. z różnych lat.

Nowości Platformy

PROJEKTY, BUDŻETY, HARMONOGRAMY

Zarządzaj projektami, budżetami i harmonogramami webowymi prościej niż kiedykolwiek! Od teraz praca z rozbudowanymi strukturami budżetowymi, układami, czy wykresem Gantta to czysta przyjemność – szczególnie przy użyciu podglądu w prawym panelu.

  • W wersji 2022.1 wprowadzonych zostało kilka przydatnych funkcji w budżetach webowych, m.in. możliwość zminimalizowania i zwijania/rozwijania drzewa budżetu, przekształcenia węzła do pozycji czy też kopiowania pozycji/węzła w to samo miejsce drzewa. Od najnowszej wersji możliwe jest także tworzenie, zapisywanie i edycja układów na pozycjach budżetu.
  • Wykres Gantta wyposażony został w nowe funkcje, a użytkownicy mogą już korzystać z podglądu pozycji budżetu przy użyciu prawego panelu.

ROZWÓJ INTENSE BPM

Wersja 2022.1 to także rozwój obszaru INTENSE BPM. Kontrolka historii, podpis elektroniczny w aplikacji Windows, możliwość bezpośredniej edycji arkuszy kalkulacyjnych czy – wspominany już wcześniej - prawy panel na elementach i pozycjach, to kolejne udogodnienia w pracy z Platformą INTENSE.

  • W najnowszej wersji systemu na panelu historii widoczna jest nowa kontrolka, dostępna na liście Historii zadań oraz w Inboksie. Podgląd historii wykonanych działań oraz możliwość śledzenia i monitoringu zleconych zadań to niezwykle pomocne, nowe funkcje, o których szerzej pisaliśmy w artykule dostępnym pod tym linkiem
  • W wersji 2022.1 Platformy INTENSE dodana została możliwość sprawnego podpisania załącznika przy pomocy podpisu elektronicznego w interfejsie Windows przy użyciu dedykowanego oprogramowania.
  • W najnowszym wydaniu systemu udostępniona została opcja dodania na kontrolce załączników dokumentu typu arkusz kalkulacyjny (także dokumentu Excel) wraz z możliwością późniejszego formatowania pliku bezpośrednio w Platformie INTENSE, bez konieczności eksportowania pliku na zewnątrz aplikacji.
  • Możliwość podglądu elementów i pozycji przy użyciu prawego panelu to kolejne zastosowanie i rozwój przydatnej funkcjonalności, o której wspominaliśmy już wcześniej.

Nowości Platformy

Obfitująca w przydatne dla użytkownika zmiany nowa wersja INTENSE Platform 2022.1 to kolejny krok na drodze do lepszego rozumienia otaczających nas uwarunkowań biznesowych i potrzeb współczesnych firm. To kolejny krok na drodze ciągłego rozwoju, ale – jak wspominaliśmy wcześniej – rozwój to proces, którego końca w naszym przypadku zdecydowanie nie wypatrujemy!

Dlatego pragniemy zapewnić, że prace nad kolejną wersją trwają. Efektów spodziewać się można już w wakacje!

Zespół INTENSE Group