Z życia firmy
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa UEK CMQ 2022

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa UEK CMQ 2022

24.10.2022

Z dumą informujemy o tym, że nasza firma objęła swoim patronatem tegoroczną edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo” organizowanej przez Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W obecnym roku, już po raz czternasty, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pod tytułem „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo”. Pierwsza sesja wydarzenia odbyła się w maju, a kolejne dwie zaplanowane zostały na środę i czwartek 26 i 27 października 2022 roku. Inicjatywa kierowana jest do pracowników naukowych i samorządowych oraz ludzi biznesu. Głównym celem specjalistów biorących udział w dyskusjach jest skuteczna diagnoza bieżących problemów społeczno-gospodarczych stojących przed przedsiębiorstwami oraz organizacjami samorządowymi i centralnymi.

CZY UDA SIĘ ZNALEŹĆ REMEDIUM NA PROBLEMY POLSKIEJ, EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ GOSPODARKI ?

Zagadnienia poruszane podczas konferencji dotyczą najważniejszych bieżących problemów funkcjonowania polskiej, europejskiej i światowej gospodarki, a głównym celem paneli dyskusyjnych jest m.in. prezentacja wyników badań naukowych, upowszechnienie efektów współpracy na linii biznes-nauka czy też integracja środowisk ludzi nauki i praktyki biznesowej.

Jak podkreślają organizatorzy, mocnym akcentem tegorocznego wydarzenia są tematy związane z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją gospodarki oraz zastosowaniem sztucznej inteligencji w różnych jej branżach. Jako patroni tegorocznej edycji konferencji, zostaliśmy zaproszeni do zgłębienia tego tematu w ramach panelu naukowo-biznesowego.

INTENSE GROUP WSPIERA INTEGRACJĘ NAUKI I BIZNESU

Dnia 27 października o godz. 10:45 przedstawiciele naszej firmy w składzie: Marek Jurkowski (Wiceprezes Zarządu, SCO) oraz Anna Gnyla (Dyrektor Konsultingu) zaprezentują temat „INTENSE Group o cyfryzacji i automatyzacji w MŚP, czyli jak tworzyć aplikacje biznesowe bez udziału programistów, przy użyciu nowoczesnych narzędzi typu low-code/no-code”. Będzie to również okazja do prezentacji wyników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem przedsięwzięcia było opracowanie inteligentnego systemu BPM (Business Process Management) nowej generacji, będącego remedium na problemy firm (głównie z sektora MŚP) w obszarze dostępności zaawansowanych rozwiązań tej klasy. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod tym linkiem.

Dziękujemy organizatorom XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za możliwość współpracy i uczestnictwa w ważnej misji, jaką jest popularyzacja wiedzy, wyników badań i praktycznych doświadczeń w obszarze zarządzania i gospodarki oraz integracja świata nauki i biznesu.

Zespół INTENSE Group