AWBUD

AWBUD S.A. to podmiot wiodący Grupy firm budowlanych, notowany na GPW w Warszawie, specjalizujący się w zakresie wykonawstwa skomplikowanych obiektów dla różnych branż.

Realizowany w 2011 roku projekt objął następujące elementy Platformy INTENSE:

  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów budowlanych
  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów
  • Raportowanie operacyjne
  • Budowa i zarządzanie centralną Hurtownią Danych
  • System powiadomień i wiadomości spersonalizowanych
  • Rozliczanie czasu pracy ludzi i maszyn (karty pracy)
  • Integracja z systemem ERP

Całość projektu jest stale rozwijana i obsługiwana w ramach umowy Asysty Technicznej. Na przełomie 2016 i 2017 roku instalacja została poszerzona na kolejną spółkę z grupy – INSTAL Lublin.