TORUS

Torus jest gdańską firmą deweloperską, specjalizującą się głównie w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni biurowych.

Projekt wdrożenia Platformy INTENSE wystartował w II połowie 2011 roku. Po wnikliwej analizie przedwdrożeniowej przeprowadzono wdrożenie, obejmujące następujące elementy systemu INTENSE:

  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów budowlanych
  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów
  • Zarządzanie komercjalizacją budynków
  • Raportowanie operacyjne
  • System powiadomień i wiadomości spersonalizowanych
  • Integracja z systemem ERP

Projekt wdrożenia został z sukcesem zakończony. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Torus zyskał innowacyjne i elastyczne narzędzia do zarządzania i zaawansowanych analiz oraz controllingu w firmie.

Od lat firma korzysta z usług Asysty Technicznej INTENSE Group.