KOBYLARNIA

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót drogowych i mostowych. Zrealizowany w 2009 roku projekt objął następujące elementy Platformy INTENSE:

  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów budowlanych
  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów
  • Zarządzanie bazą sprzętu i transportu
  • Raportowanie operacyjne
  • Budowa i zarządzanie centralną Hurtownią Danych
  • System powiadomień i wiadomości spersonalizowanych
  • Rozliczanie czasu pracy ludzi i maszyn (karty pracy)
  • Integracja z systemem ERP