THERMA

Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Bielsko-Biała Sp. z o. o. jest czołowym dostawcą ciepła na terenie gminy Bielsko-Biała.

W ramach rozpoczętej pod koniec 2012 roku współpracy Grupy INTENSE z firmą Therma Bielsko wdrożono nowoczesne rozwiązanie klasy Business Process Management do obiegu pracy i dokumentów - INTENSE WorkFlow a także do zarządzania dokumentacją projektową – INTENSE Project Manager.

Główne cele zrealizowane w ramach projektu:

  • Automatyzacja kluczowych obszarów biznesowych
  • Podniesienie efektywności działania dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu pracy i dokumentów wzbogaconego mechanizmem OCR
  • Automatyzacja i kontrola rezerwacji zasobów przedsiębiorstwa
  • Integracja oprogramowania workflow z systemem finansowo-księgowym
  • Raportowanie operacyjne z automatyczną dystrybucją zestawień, alertami oraz powiadomieniami