SELVITA

Selvita S.A. jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej, w pełni polską firmą badawczo-rozwojową.

W ramach rozpoczętej w 2011 roku współpracy firmy Selvita S.A. z INTENSE Group zrealizowano projekt wdrożenia Platformy INTENSE w obszarach:

  • Zarządzania obiegiem dokumentów INTENSE WorkFlow
  • Raportowania operacyjnego
  • Obsługi procesów wewnętrznych, w tym zamówień
  • Integracji rozwiązania z zewnętrznym biurem rachunkowym
  • Integracji z system ERP oraz wewnętrznymi systemami produkcyjnymi

W 2017 roku projekt został poszerzony o zaawansowaną część Business Intelligence:

  • Budowę Hurtowni Danych
  • Przygotowanie modeli analitycznych
  • Rozliczanie wyników na projektach
  • Zaawansowaną analitykę i raportowanie