RISER

Profil działalności spółki Riser obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych oraz kompleksową realizację projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz obiektów użyteczności publicznej.

Projekt wdrożeniowy, zrealizowany na przełomie 2015 i 2016 roku i stale rozwijany, obejmuje następujące obszary:

  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie
  • Planowanie i rozliczanie inwestycji
  • Raportowanie kosztów realizacji inwestycji
  • Obsługę procesu zakupów
  • Integrację z systemem ERP