STRATEG CAPITAL

W czasie, gdy Strateg Capital był głównych udziałowcem Kopalni Melafiru Tłumaczów, do obsługi przedsiębiorstwa wykorzystywał systemy i usługi dostarczone przez INTENSE Group.

Dzięki elastyczności oraz możliwości wykorzystania zaawansowanych funkcji controllingowych Platformy INTENSE, firma Strateg Capital uzyskała dokładnie dopasowany do swoich potrzeb kompleksowy system do pełnego zarządzania Kopalnią i wszystkimi jej zasobami oraz złożonymi procesami w niej zachodzącymi. System działał w rozproszonej geograficznie strukturze, obsługując zarówno poznańską centralę, jak i tłumaczowską kopalnię.

  • Obieg pracy i zarządzanie projektami
  • Zarządzanie czasem pracy i parkiem maszynowym
  • Gospodarka magazynowa
  • Budżetowanie
  • Integracja danych i ich modelowanie
  • Raportowanie i analizy
  • System powiadomień