EKOWODROL

EkoWodrol Sp. z o. o. to jedna z największych firm projektowo-budowlanych w województwie zachodniopomorskim, specjalizująca się w wykonawstwie obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych oraz technologii uzdatniania wody.

Złożony projekt wdrożenia został oparty o innowacyjną, wielomodułową Platformę INTENSE i objął następujące obszary:

  • Controlling i raportowanie operacyjne
  • Obieg pracy i dokumentów
  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów
  • Rozliczanie czasu pracy ludzi i maszyn (karty pracy)
  • System powiadomień i wiadomości spersonalizowanych
  • Budowę i zarządzanie Hurtownią Danych
  • Integrację z systemem magazynowym i finansowo-księgowym