TRAKT

TRAKT S.A. funkcjonuje na rynku budowlanym nieprzerwanie od czterdziestu lat.

Współpraca z INTENSE Group sięga roku 2014. Projekt wdrożenia Platformy INTENSE realizowany jest etapami i obejmuje kolejne obszary działalności firmy:

  • Obieg pracy i dokumentów
  • Obieg i dekretację kosztowych oraz integrację z systemem ERP
  • Budżetowanie projektów budowlanych
  • Rozliczanie projektów budowlanych
  • Rozliczanie produkcji mas bitumicznych
  • Obsługę magazynów
  • Zarządzanie bazą sprzętu i transportu
  • Zarządzanie umowami z podwykonawcami