MERITUM

Grupa Meritum oferuje kompleksową realizację zadań inwestycyjnych z dziedziny budownictwa. Rozpoczęty w 2014 roku projekt wdrożenia zarządzania działalnością projektową w branży budowlanej został oparty o wybrane moduły Platformy INTENSE i obejmuje:

  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Zarządzanie projektami
  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów budowlanych
  • Budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów
  • Raportowanie operacyjne
  • System automatycznych powiadomień i wiadomości spersonalizowanych
  • Integrację z systemem ERP