CANDIA (TEMAR)

Współpraca INTENSE GROUP i CANDII rozpoczęła się w 2009 roku wdrożeniem raportowania operacyjnego. Kolejne etapy projektu skupiły się na budżetowaniu sprzedażowym i kosztowym oraz analizach marż pokrycia wyższych poziomów.

Obszary wdrożenia Platformy INTENSE:

  • Zarządzanie Hurtownią Danych
  • Raportowanie operacyjne
  • Budżetowanie sprzedaży (ilościowo i wartościowo)
  • Budżetowanie kosztów (z uwzględnieniem kursów walut)
  • Budżetowanie Rachunku Zysków i Strat
  • Analizy zyskowności (z uwzględnieniem marż pokrycia wyższych poziomów)
  • Integracja danych w wielu źródeł
  • Wyliczanie trendów