PROTHERM

Grupa ProTHERM skupiała specjalistyczne jednostki inżynieryjno-instalacyjne. Zrealizowany w 2009 roku projekt objął następujące elementy Platformy INTENSE:

  • Kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów budowlanych
  • Elektroniczny obieg dokumentów
  • Zarządzanie projektami
  • Budżetowanie, planowanie i rozliczanie projektów
  • Zarządzanie bazą sprzętu i transportu
  • Integracja danych controllingowych z wielu firm oraz raportowanie operacyjne
  • Budowa i zarządzanie centralną Hurtownią Danych
  • System powiadomień i wiadomości spersonalizowanych
  • Rozliczanie czasu pracy ludzi i maszyn (karty pracy)
  • Integracja z systemem ERP oraz systemem rejestracji parametrów pracy maszyn