VECTOR

P.H.U. Vector sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości artykułów i urządzeń biurowych światowych producentów a także świadczy usługi serwisowe.

Rozwój firmy wymagał wdrożenia systemu workflow klasy BPM (Business Process Management) i integracji go z systemem ERP. Wybrany został system INTENSE WorkFlow, stanowiący element zintegrowanej Platformy INTENSE.

Główne cele wdrożenia:

  • optymalizacja (poprawę ergonomii) pracy na poszczególnych stanowiskach firmy;
  • archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej;
  • usprawnienie wyszukiwania dokumentów;
  • usprawnienie wprowadzania danych do systemu finansowo-księgowego;
  • usprawnienie przepływu informacji poprzez przeniesienie informacji z wersji papierowej do postaci elektronicznej.