DTM SYSTEM

Firma DTM System zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych.

Od momentu zakupu oprogramowania INTENSE w 2012 roku, firma DTM System, po przeszkoleniu i przy podstawowym wsparciu Asysty Technicznej, samodzielnie wdraża Platformę INTENSE i sukcesywnie rozwija zakres implementacji obejmując kolejne procesy biznesowe. W oparciu o wielomodułową, zintegrowaną Platformę INTENSE:

  • optymalizuje procesy biznesowe i podnosi efektywność pracy
  • prowadzi elektroniczną archiwizację dokumentacji
  • realizuje elektroniczny obieg zadań, dokumentów i informacji
  • oraz prowadzi bieżący controlling procesów biznesowych w oparciu o księgę raportów oraz system automatycznych alertów i powiadomień.

W kolejnych latach firma rozszerzyła zakres instalacji, wdrażając moduł INTENSE Project Manager do zarządzania, harmonogramowania i kosztorysowania projektów oraz zwiększyła liczbę licencji dostępowych.