PUBLICIS

Realizowany etapami w latach 2006 (obieg dokumentów) i 2008 (zarządzanie projektami) projekt wdrożenia objął następujące elementy Platformy INTENSE:

  • Zarządzanie obiegiem dokumentów i archiwum
  • Zarządzanie projektami
  • Kosztorysowanie, ofertowanie
  • Integrację z systemem ERP oraz systemem pocztowym
  • Raportowanie i controlling