We automate We improve We computerize We optimize We facilitate We improve Because processes of document circulation of budgeting of data integration of project management of planning of reporting are our specialty

Our customers
They have trusted us:
Customers about us
Customers about us

„Implementation preceded by in-depth analysis was successful. The company gained new advanced tools for creating reports, among others, the electronic circulation of documents and many other tools allowing to use more efficiently the resources owned.”

POZKAL

'Due to the dynamic development and the ever-growing number of information and documents requiring efficient service, we needed a tool that would enable the organization and automation of business processes taking place in various areas of our operations. [...]

MAXBUD ABJ Sp. z o.o.

„The company gained advanced tools for reporting and electronic circulation of documents, which turned out to be intuitive, and their adjustment to the processes very flexible.”

SELVITA S.A.

The implementation of INTENSE Platform was a success, because thanks to it we computerized the circulation of letters, orders and invoices, and we integrated these elements with the ERP system functioning in our company. In this way, individual documents are sent between systems with single clicks, so there is no need to enter these elements twice. In addition, the system has been equipped with a mobile / web interface, thanks to which we can operate the system without the need for physical presence in the company, which enables trouble-free introduction of remote work modes in the company.

Dariusz Dudek
CEO

TREE CAPITAL

„The system allows us to completely automate the processes of work and document circulation along with the use of OCR tool and integration with the present ERP software, cooperation with multi-functional devices operating in the enterprise, clear management of project documentation, as well as automatic reservations of the enterprise’s resources.”

THERMA
Implementations in 6 countries in Europe. | More than 10 years of experience. | More than 2 million logins to the system per year.
Contact us
Are you interested in cooperation?

Optymalizujemy procesy

Jesteśmy liderem w opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań informatycznych optymalizujących procesy przedsiębiorstw. Osiągamy swoje cele poprzez działania takie jak: cyfryzacja procesów, wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów, integrowanie się z innymi systemami, automatyzację procesów, ich remodelingiem, wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań raportowych i wiele innych. Na tle polskiej konkurencji wyróżnia nas to, że nasze rozwiązania są w stanie znaleźć zastosowanie w niemal każdej firmie i każdego rodzaju procesu. Powstałe w wyniku wdrażanych aplikacji zoptymalizowane procesy podnoszą znacząco efektywność operacji i przynoszą spore oszczędności.

INTENSE Low Code Platform kluczem do optymalizacji procesów

Narzędziem, którym się posługujemy w optymalizacji procesów jest udoskonalany od 17 lat system INTENSE Low-Code Platform. Jest to struktura składająca się z wielu modułów, które można mieszać:

Niejednokrotnie moduły są poszerzane o zupełnie nowe funkcjonalności mające na celu idealne dostosowanie modułu do potrzeb przedsiębiorstwa.

Elastyczna i skalowalna optymalizacja procesów w bezpiecznym wydaniu

Nasze rozwiązanie jest elastyczne i skalowalne, niezależnie od wielkości czy dynamiki zmian przedsiębiorstwa. Platforma INTENSE dostosowuje się do potrzeb danego przedsiębiorstwa stanowiąc solidną infrastrukturę pod doskonałą optymalizację procesów. Oprogramowanie nie tylko optymalizuje zarządzanie procesami biznesowymi, ale także gwarantuje niezawodną wydajność, bezpieczeństwo danych i ciągłą dostępność w 3 interfejsach (Windows, web i mobile). Platforma INTENSE przeszła niezależne testy bezpieczeństwa zgodnie z procedurami OWASP (Open Web Application Security Project). Aplikacje webowa oraz mobilna zostały ocenione pod kątem ich podatności na różne rodzaje zagrożeń (zgodnie z listą OWASP Top 10). System INTENSE jest ciągle monitorowany pod kątem bezpieczeństwa i wydajności, a kolejne środki ochronne są sukcesywnie wdrażane.

17 Lat doświadczeń wdrożeń i asysty technicznej

Od początku istnienia firmy rozwijamy Zespoły Wdrożeń i Asysty Technicznej. Obecnie pracują tam wieloletni eksperci Platformy INTENSE oraz innych systemów, gotowi wdrożyć nasze rozwiązania w szybkim czasie i w pełni zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Zawdzięczamy to wyjątkowo niskiej rotacji pracowników i twardej dedykacji ciągłemu rozwojowi kompetencji.