Klienci

AWBUD

AWBUD to wyspecjalizowana w kompleksowej obsłudze inwestycji grupa budowlana, prowadząca działalność w 6 obszarach

  • budownictwa komercyjnego i ogólnego (biurowce, obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe),
  • realizacji obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne i magazynowe),
  • rewitalizacji obiektów (galerii handlowych, budynków biurowych i użyteczności publicznej, dworców kolejowych),
  • realizacji w obszarach ekologii (oczyszczalnie i podczyszczalnie ścieków, kompostownie, systemy kanalizacyjnej, elektrociepłownie, biogazownie),
  • prac instalacyjnych (dostawa, montaż, uruchomienie oraz serwis instalacji sanitarnych i technologicznych),
  • prac żelbetowych.

Zespół około kilkuset wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym 100 inżynierów różnych specjalizacji, łączy doświadczenie i kompetencje wynikające z ponad 25 lat działalności AWBUD na polskim rynku i realizacji ponad 450 inwestycji.

Spółka-matka w Grupie AWBUD – AWBUD S.A. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

www.awbud.pl