Klienci

SELVITA

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną, działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych przede wszystkim...

...w obszarze onkologicznym.

Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 380 pracowników, z czego 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Nodthera oraz Felicitex Therapeutics.

Od grudnia 2014 roku Selvita jest Spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (SLV). W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.