Klienci

STRATEG CAPITAL

Firma Strateg Capital Sp. z o.o. była głównym udziałowcem Kopalni Melafiru Tłumaczów, dysponującej dwoma złożami...

...szacowanymi na około 40 mln ton, co czyniło ją jednym z największych przyszłych dostawców tego produktu w kraju.

W roku 2008 Strateg Capital sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kopalni kruszyw.

W latach 2009-2010 w oparciu o własne dwa złoża melafiru, powszechnie znane z wysokich parametrów kruszywa Strateg Capital sp. z o.o. uruchomił przedsięwzięcie Kopalnie Melafiru Tłumaczów. Docelowa produkcja budowanego aktualnie stacjonarnego zakładu przeróbczego wynosić będzie 2,4 mln ton rocznie. Wykorzystanie międzynarodowych doświadczeń i najnowocześniejsza technologia zapewni klientom oczekiwaną wysoką jakość produktów.