Klienci

MIKO-TECH

MIKO-TECH Sp. z o.o. realizuje duże projekty inwestycyjne w zakresie robót budowlanych i technologicznych.

Firma wykonuje kontrakty jako generalnych wykonawca lub podwykonawca zarówno w formule zaprojektuj i wybuduj jak i na projekcie zamawiającego, realizuje obiekty kubaturowe i sieciowe w zakładach przemysłowych dla klientów z branży energetycznej, chemicznej i przemysłu ciężkiego

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz grupę wykonawczą, która bazuje na doświadczeniach zdobytych przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju realizowanych przez Hydrobudowę Polska S.A. Oddział Śląsk.

Firma korzysta z własnego zaplecza projektowego oraz własnego laboratorium badawczego, posiadającego akredytację PCA w zakresie normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005.

www.miko-tech.pl