Elkom Trade

„...INTENSE to nie tylko obsługa dokumentacji. Moduł raportowy pozwala nam na przeglądanie (ale również tworzenie) różnego rodzaju zestawień analitycznych, pozwalających na wyciąganie potrzebnych danych w bardzo szybkim czasie.”

„Bardzo istotną z naszego punkty widzenia kwestią jest fakt, że Platforma INTENSE jest otwartym, bardzo rozbudowanym oprogramowaniem. Z powyższego powodu oraz również z uwagi na fakt, że pracuje nam się na systemie bardzo przyjemnie, zadecydowaliśmy o rozwinięciu naszej INTENSE’owej instalacji o moduł do zarządzania projektami oraz portal klienta.”

„Podsumowując, Platforma INTENSE daje nam bardzo duże możliwości, z których skrzętnie korzystamy i które w przyszłości znacznie poszerzymy o dodatkowe funkcjonalności.”