STOLBAU EKO

„Jesteśmy świadomi jakie zmiany w cyfryzacji firmy stawiają przed nami dzisiejsze realia. Rozwijająca się firma do sprawnego funkcjonowania i płynnego przepływu danych potrzebuje dopasowanego systemu IT.”

„Po kilku miesiącach prac implementacyjnych  otrzymaliśmy oprogramowanie, pozwalające na swobodny przepływ różnego rodzaju dokumentów (w tym: pism, faktur, ofert czy umów), rejestrację i obsługę różnego typu projektów, kreowanie powiązanych z nimi harmonogramów oraz budżetów oraz tworzenie kalendarzy pracowników zaangażowanych w prace projektowe. Wszystko to zostało uzupełnione o system alertów i powiadomień, definiowalne raporty, interfejs webowy i mobilny oraz integrację Platformy INTENSE z funkcjonującym w naszej organizacji systemem finansowo-księgowym.”

„Podsumowując, Platforma INTENSE to oprogramowanie, które towarzyszy nam teraz w niemalże każdym elemencie prowadzonej przez nas działalności. Cieszy nas jego elastyczność i fakt, że pozwala nam na utrzymanie kursu na rozwój naszego przedsiębiorstwa.”

×