Energia dla Firm Sp. z o.o.

„Wdrożenie Platformy INTENSE do realizacji procesu obiegu dokumentów kosztowych pozwoliło na osiągnięcie zakładanych efektów m. in.: ograniczyliśmy do niezbędnego minimum dokumenty w wersji papierowej, zautomatyzowaliśmy uciążliwe dla Pracowników powtarzające się czynności oraz stworzyliśmy elektroniczne, wielowymiarowe archiwum.

Możemy polecić INTENSE Group jako partnera, który oferuje rozwiązania informatyczne podążające za potrzebami i rozwojem przedsiębiorstw, umożliwiając szybką reakcję na zmiany i szerokie możliwości późniejszego rozszerzenia zakresu wdrożenia.”