RISER

„Na drodze wyboru dostawcy odbyliśmy liczne spotkania z potencjalnymi partnerami. Z niektórymi było nam bliżej do współpracy, z niektórymi dalej. Z tego grona wyłoniła się osoba w postaci prezesa Marka Jurkowskiego, prowadzącego firmę Intense Group Sp. z o. o., który w naszej ocenie podszedł do tematu prezentacji rozwiązania i wyceny w sposób najbardziej profesjonalny.

[…] Zakres wdrożenia obejmował: elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie projektami wraz z obiegiem powiązanych dokumentów, budżetowanie, planowanie i rozliczanie inwestycji budowlanych, raportowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych, automatyczne powiadomienia z systemu, obsługa procesu zakupów, integracja z systemem ERP XL.”