POLTEGOR

„Udostępnione w ramach oprogramowania INTENSE narzędzia umożliwiły automatyzację i elastyczne dopasowanie do specyficznej działalności firmy, znacząco usprawniając procesy obiegu dokumentów i wymiany informacji.

System wykorzystywany jest m.in. do zarządzania obiegiem dokumentów, obsługi realizowanych kontraktów oraz dokumentów projektowych. Szerokie możliwości konfiguracyjne oraz bieżąca praca z systemem pozwalają nam rekomendować Platformę INTENSE innym Klientom.”