PROTHERM

„Dzięki temu, że system był od podstaw projektowany z uwzględnienim potrzeb firm realizujących projekty budowlane udało nam się stosunkowo szybko rozpocząć pracę z poszczególnymi wybranymi modułami, równocześnie dopracowując pozostałe wymagane przez nas funkcje.

Obecnie rozwiązanie wykorzystujemy dla potrzeb całej Grupy ProTHERM zarówno w zakresie obiegu dokumentów, zarządzania projektami, obsługą sprzętu i transportu, w tym kart pracy i związanych z nimi rozliczeń, jak też w szczególności w obszarach budżetowania i controllingu projektów.”