VECTOR

„Platforma INTENSE wdrożona została w celu obsługi rejestracji kluczowych dla działalności operacyjnej firmy informacji wraz z budową wielowymiarowego archiwum dokumentów [...]

Każdy z dokumentów może posiadać odrębne uprawnienia dostępu, co było niezwykle istotne z punktu widzenia poufności i bezpieczeństwa danych.

Rozwiązanie synchronizuje wybrane informacje z wykorzystywanym przez nas systemem ERP – Microsoft Dynamics AX, co zapewnia nam spójne zarządzanie informacją w firmie i sprawne wyszukanie zintegrowanych danych w archiwum dokumentów.”