DTM SYSTEM

„Szczególnie zależało nam na pozyskaniu rozwiązania oferującego intuicyjny interfejs, zapewniającego samodzielną konfigurację a przede wszystkim możliwość rozwijania i wdrażania systemu we własnym zakresie. Efektem przeprowadzonej weryfikacji istniejących systemów, był zakup Platformy INTENSE. Po przeszkoleniu, przy podstawowym zdalnym wsparciu konsultantów INTENSE, w praktyce samodzielnie wdrożyliśmy rozwiązanie w obszarze wybranych przez nas kluczowych procesów. [...]

Z perspektywy ponad rocznej pracy w systemie możemy potwierdzić, że inwestycja w Platformę INTENSE okazała się idealnym rozwiązaniem dla naszej działalności i z przyjemnością rekomendujemy rozwiązanie przyszłym Klientom INTENSE Group.”