INFOMAX

„Rozwiązanie pracuje w naszej firmie już od ponad trzech lat i z tej perspektywy możemy śmiało polecić zarówno oprogramowanie jak i usługi konsultantów firmy INTENSE.

Platforma dostarcza nam kluczowe dla naszej działalności operacyjnej i zarządczej raporty i zestawienia, bez których trudno sobie dziś wyobrazić zarządzanie firmą. Elastyczność i łatwa obsługa systemu pozwala nam na budowę własnych analiz, które automatycznie mogą być dystrybuowane w naszej organizacji.”